czwartek, 30 marzec 2023
Jasieniecka EKOpomoc z Sercem

Na terenie gminy Jasieniec ustawione zostały trzy pojemniki w kształcie serca (przed Urzędem Gminy oraz szkołami podstawowymi w Jasieńcu i Zbroszy Dużej), przeznaczone na zbiórkę plastikowych korków/nakrętek. Tym samym rozpoczęliśmy nową akcję pn. “Jasieniecka EKOpomoc z Sercem”.

Poprzez zbiórkę plastikowych nakrętek, koordynowaną przez Zakład Usług Komunalnych w Jasieńcu, chcemy nie tylko podkreślić konieczność dbałości o środowisko naturalne (segregacja odpadów), lecz także podać pomocną dłoń potrzebującym (przeznaczając na ich rzecz zysk ze zbiórki nakrętek), przede wszystkim tym z terenu gminy Jasieniec.
Pokażmy więc, że nasze serca są pełne empatii i wypełniajmy regularnie serca-pojemniki ustawione w ramach nowej akcji.
Jednocześnie zwracamy się do Państwa z apelem o  składanie w Urzędzie Gminy Jasieniec pisemnych wniosków, z odpowiednio uzasadnionymi propozycjami, do kogo powinno trafić wsparcie w ramach tej inicjatywy.
O przeznaczeniu zysku ze zbiórki plastikowych nakrętek poinformujemy Państwa już wkrótce.
Szymon Woźniak

Jasienieckie pojemniki w kształcie serca, przeznaczone są na wszelkie plastikowe nakrętki, np. po napojach, kawie, mleku, czy jogurtach. W pojemnikach zostawić możemy również zakrętki po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach, płynach do płukania itp. Ważne, by nie wrzucać do pojemników nakrętek metalowych, a jeśli te plastikowe posiadają np. tekturowe uszczelki, trzeba je usunąć przed umieszczeniem w pojemniku.
Zbieranie nakrętek to popularna forma akcji charytatywnych. Korki z PET czyli czystego polietylenu są szybko przetwarzane na kolejne zakrętki, plastikowe opakowania i inne części/materiały z tego tworzywa.     

Jasieniecka EKOpomoc z Sercem
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów