piątek, 08 grudzień 2023
Nowa inwestycja  w Stefankowie

Wójt Marta Cytryńska wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Jasieniec Marcinem Manowieckim, radnym Radosławem Dąbrowskim, sołtysem sołectwa Stefanków Mirosławem Matlińskim, przedstawicielami Urzędu Gminy Jasieniec oraz licznie przybyłymi mieszkańcami, dokonali wstępnego otwarcia zrealizowanej przez gminę inwestycji, współfinansowanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) 2022 „Mazowsze dla sołectw”.

Była to miła, kameralna uroczystość, w serdecznej atmosferze. Podziękowania należą się przede wszystkim sołtysowi p. Mirosławowi Matlińskiemu wraz z Radą Sołecką, których działania przyczyniły się do kompleksowego, zaplanowanego w najdrobniejszych szczegółach, bardzo efektywnego i efektownego remontu kapliczki, dzięki czemu odzyskała ona w pełni swój dawny blask.
Przedstawiciele społeczności lokalnej współpracowali ponadto z Urzędem Gminy Jasieniec przy realizowanej również w ramach tego zadania inwestycyjnego (MIAS) wymianie 20 lamp oświetlenia ulicznego na LED-owe w Stefankowie.
Jest to bardzo udana i ważna inwestycja, którą udało się zamknąć w kwocie zaledwie 20 tys. zł brutto, z czego połowa to środki gminy, a połowa dotacja uzyskana przez nas w ramach MIAS-u.
Obie te inicjatywy, dzięki którym centrum miejscowości ma obecnie dużo bardziej reprezentacyjny wygląd, są niezwykle pożyteczne dla społeczności lokalnej. Przyczyniły się one nie tylko do kultywacji miejscowych tradycji i oddania im szacunku, lecz także do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej (działanie proekologiczne) oraz wzrostu bezpieczeństwa.
Główne uroczystości związane z zakończeniem opisywanego przedsięwzięcia planowane są na wiosnę 2023r.

Nowa inwestycja w Stefankowie
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów