czwartek, 30 marzec 2023
Sołectwo Stefanków najlepsze na Mazowszu

Sołectwo Stefanków zajęło 1. miejsce w konkursie na Najlepszą Inicjatywę na Mazowszu w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022, w kategorii „Bezpieczne i przyjazne sołectwo”!

Dzięki pozyskanej przez gminę dotacji w wysokości 10 tys. zł, oraz przeznaczeniu przez Radę Gminy Jasieniec 10 tys. zł środków własnych, w Stefankowie wykonany został remont kapliczki i wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe (20 lamp).
Dzięki staraniom władz sołectwa, zadanie zostało wykonane na tyle sprawnie i efektywnie (co zostało pokazane na specjalnym filmie promocyjnym), że znalazło najwyższe uznanie u jury konkursu. Główna nagroda w wysokości 4,5 tys. zł została wręczona przedstawicielom sołectwa, z sołtysem Mirosławem Matlińskim na czele, oraz wójt Marcie Cytryńskiej podczas uroczystej Mazowieckiej Gali Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Sołectwo Stefanków najlepsze na Mazowszu
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów