wtorek, 19 styczeń 2021
EKOenergia dla mieszkańców

W ramach dotacji pozyskanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego, gmina Jasieniec utworzyła na wyspie, będącej centralnym punktem jasienieckich stawów, innowacyjną, funkcjonalną przestrzeń rekreacji i wypoczynku. To nowatorska konstrukcja, będąca połączeniem stylowej altany z zamontowaną na niej instalacją solarną (OZE), która generuje ekologiczną, odnawialną energię, umożliwiającą ładowanie smartfonów czy tabletów.

Elementem tejże konstrukcji stał się istniejący na wyspie słup, na którym zamontowano podświetlany logotyp gminy (słup ten nie miał ostatnio żadnego zastosowania i wprowadzał jedynie chaos w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej). Tuż obok altany zamontowane zostały ponadto stojaki rowerowe.

Monitoring podnosi bezpieczeństwo
Wskutek tego powstało miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych, promujące ideę odnawialnych źródeł energii i jednocześnie swoim charakterem spójne ze specyfiką gminy Jasieniec, jej walorami, ekologią, jak również atrakcyjnością regionu.
Dodatkowo, obiekt ten – podobnie jak kolejne, nowe lokalizacje na terenie gminy – został objęty systemem monitoringu wizyjnego, co zwiększa poziom bezpieczeństwa mieszkańców.
Realizowana przez nas sukcesywnie rozbudowa monitoringu, poprzedzona zawsze rzetelną analizą sytuacji, stanowi działanie zapobiegające negatywnym zjawiskom społecznym (np. wandalizmowi czy rozbojom).

Owocna współpraca
Pragniemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie nowego obiektu, m.in. panom Stanisławowi, Emilowi i Dominikowi Kolasa, pracownikom urzędu gminy oraz firmie No1 eventy. Podziękowania kierujemy także do Samorządu Województwa Mazowieckiego, w tym Pana Marszałka Adama Struzika, za przyznane nam dofinansowanie.

Szymon Woźniak

EKOenergia dla mieszkańców
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów