piątek, 04 grudzień 2020
Pomagamy seniorom

W gminie Jasieniec trwa realizacja zainicjowanego przez wójt Martę Cytryńską programu „Złota rączka dla seniora”, koordynowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Dzięki tej inicjatywie na praktyczną, bezpłatną pomoc mogą liczyć głównie samotne osoby starsze.

Wsparcie ze strony gminy obejmuje drobne, domowe czynności techniczne (np. naprawy/regulacje drzwi, okien, instalacji wodno-kanalizacyjnych). Taką pomoc zapewnioną mają seniorzy powyżej 65. roku życia, mieszkający samotnie lub tylko z drugą osobą w wieku 65+, osoby niesamodzielne, niepełnosprawne, dysponujące niskim budżetem (w czasie epidemii program ten realizowany jest z należytą ostrożnością i zachowaniem dodatkowych zasad bezpieczeństwa).

W ostatnim czasie, w związku z rekordowo dużą liczbą zakażeń koronawirusem i potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych (najbardziej narażonych na skutki COVID-19), wójt Marta Cytryńska zdecydowała o poszerzeniu programu „Złota rączka dla seniora”! Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, we wtorki i piątki, w godzinach swojej pracy (7:30-15:30), zrobią zakupy dla samotnych, starszych osób. Zapotrzebowanie na zakupy należy zgłaszać do GOPS-u pod nr tel. 48 661 33 37.

UWAGA! Zakupy finansują osoby zgłaszające potrzebę ich wykonania. Zadaniem pracowników GOPS-u jest zrobienie zakupów i dostarczenie ich do osób samotnych: starszych / niepełnosprawnych we wtorki i piątki, w godzinach pracy ośrodka.
Co więcej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu realizuje na bieżąco wypłaty świadczeń opiekuńczych / zasiłków i innych form udzielanego wsparcia, na podstawie stosownych przepisów prawa.
SW

Pomagamy seniorom
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów