piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Po konsekwentnych staraniach, dzięki świetnej współpracy władz Gminy Jasieniec i Powiatu Grójeckiego, udało nam się zdobyć tytuł prawny do działek nr 318/1 oraz 318/3 zlokalizowanych w centrum miejscowości Boglewice o powierzchni 0,32 ha (na zasadzie darowizny). To już kolejny cel, na osiągnięcie którego społeczność lokalna czekała całymi latami.

Na przestrzeni tego czasu swoje pomysły na przejęcie tych działek zgłaszały różne osoby, które starały się sprostać temu wyzwaniu, lecz tak naprawdę konkrety przyszły w obecnej, owocnej kadencji samorządowej.
Działania Gminy Jasieniec w powyższym zakresie, zwieńczyło notarialne podpisanie odpowiednich dokumentów pomiędzy gminą a reprezentującymi Powiat Starostą Grójeckim Krzysztofem Ambroziakiem oraz Wicestarostą Jolantą Sitarek. Tym samym pozyskaliśmy ww. nieruchomość.
Działki te przeznaczone zostaną na cele społeczno-rekreacyjne, co umożliwi stylowe zagospodarowanie centrum Boglewic, zgodnie z tradycjami i duchem tego miejsca.
Na dofinansowanie całego przedsięwzięcia niezbędne jest odpowiednie wsparcie finansowe, które będziemy starali się pozyskać tak szybko jak tylko będzie to możliwe.