piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

xFestiwal Owoców 2023, który odbył się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej, połączony został w tym roku z uroczystymi obchodami 120-lecia działalności tej placówki. Wydarzenie, współorganizowane z Samorządem Województwa Mazowieckiego, promowało sadownictwo, produkty lokalne, sztukę, rzemieślnictwo oraz regionalny potencjał ludzki, jak również lokalną historię i tradycje.

Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem. Plac przy szkole w Zbroszy Dużej, wypełniony był m.in. stoiskami z pysznymi, regionalnymi potrawami oraz przysmakami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich z Gośniewic, Boglewic i Rytomoczydeł, florystycznymi kompozycjami, a także dmuchańcami, jak również innymi atrakcjami dla dzieci i rodzin. Święto promowane było dodatkowe przez oryginalne, powitalne baloty przygotowane przez wspomniane koła gospodyń wiejskich oraz rodziców ze szkół podstawowych w Jasieńcu oraz Zbroszy Dużej.
Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza święta w miejscowej parafii, którą odprawił ks. Czesław Sadłowski oraz ks. Ryszard Kania. Wśród przybyłych osób znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, radny Sejmiku Województw Mazowieckiego Leszek Przybytniak, starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, wicestarosta Powiatu Grójeckiego Jolanta Sitarek, przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak, wójt Gminy Jasieniec Marta Cytryńska, radni powiatowi i gminni, duchowni, rolnicy, strażacy, sołtysi, koła gospodyń wiejskich, artyści, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz szefowie / przedstawiciele licznych instytucji, organizacji i firm.

Wmurowanie kamienia węgielnego
W czasie imprezy, którą umiejętnie poprowadził Rafał Lenart, nie zabrakło degustacji pysznych owoców oraz wyciskanych z nich świeżych, orzeźwiających soków. Można było skosztować licznych, pysznych, naturalnych potraw, w tym znakomicie przyrządzonych, pachnących wędlin, pieczywa, różnego rodzaju dań na gorąco czy też jeszcze ciepłych ciast. Gminne sołectwa i koła przygotowały natomiast piękne kosze owoców. Sporo osób przyciągnęły też inne stoiska promocyjne, w tym te należące do Kół, Rady Rodziców ze szkoły w Zbroszy Dużej, Klubu Senior+, kandydatów do parlamentu, a także rodzinna darmowa strefa rozrywki oraz punkt firmy Agrobard z nowoczesnym sprzętem rolniczym. Ważnym elementem święta było symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej, na co Gmina Jasieniec pozyskała dofinansowanie w wysokości 7,2 mln zł z Polskiego Ładu.  

Piękne tradycje, bogata historia
Oficjalne rozpoczęcie imprezy, dokonane przez wójt Gminy Jasieniec Martę Cytryńską oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbroszy Dużej Iwonę Janus, nastąpiło w godzinach popołudniowych. Moment ten poprzedzony został odśpiewaniem hymnu szkoły oraz jubileuszową częścią artystyczną w wykonaniu uczniów PSP Zbrosza Duża.
- Dzisiejsze święto jest wzorcowym przykładem na to, jak piękne są tutejsze sadownicze tradycje, i jak bogata jest lokalna historia. Historia, która niejednokrotnie skupia się jak w soczewce na patronie tej szkoły – na żywej legendzie – księdzu Czesławie Sadłowskim. Jako mieszkanka tej gminy, ale także jako jej wójt jestem pełna podziwu dla życiowej postawy Księdza. Jestem wprost zainspirowana jego wielką determinacją, siłą i umiejętnością pokonywania różnych trudności i przeciwieństw losu. Tym, że zawsze trzeba wierzyć i walczyć o to, co dobre i właściwe. I osiągać to, pomimo że niektórzy starają się to utrudniać – podkreśliła w swym przemówieniu wójt Marta Cytryńska.

Pro Masovia dla PSP Zbrosza
Wkrótce po przemówieniach okolicznościowych, doszło do miłej niespodzianki i uhonorowania szkoły w Zbroszy Medalem „Pro Masovia” – najbardziej prestiżowym odznaczeniem przyznawanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. W imieniu Marszałka Adama Struzika medal, na ręce dyrektor Iwony Janus, wręczył Leszek Przybytniak – radny Semiku Województwa. Pro Masovia to wyróżnienie okolicznościowe nadawane osobom fizycznym bądź prawnym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Koncerty, nagrody i tańce
Niedługo potem odbył się koncert Gminnej Orkiestry Dętej OSP Jasieniec. Następnie na scenie zatańczyły, w wielu barwnych strojach (także ludowych), dzieci z Przedszkola „Bajkowy Świat” w Jasieńcu oraz ze szkół podstawowych w Zbroszy Dużej i Jasieńcu. Wszystkie te występy zachwyciły licznie zgromadzoną publiczność, nagradzającą je, wielokrotnie, gromkim