poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Dzięki złożonym w odpowiednim czasie wnioskom, gminie Jasieniec udało się zdobyć z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kolejne bardzo praktyczne i potrzebne wsparcie rzeczowe dla wszystkich gminnych OSP, w postaci 20 kompletów nowoczesnych mundurów bojowych NOMEX wraz z rękawicami.

Była to już trzecia dostawa sprzętu pozyskanego przez gminę Jasieniec dla OSP. Na stan wszystkich gminnych straży pożarnych trafiły, w pierwszej kolejności, hełmy z latarkami i buty. Następnie OSP Jasieniec, jako jednostka należąca do KSRG, uzyskała - dzięki działaniom gminy - środki ochronne przeciw COVID-19.
Tym razem strażacy otrzymali z kolei 20 kompletów nowoczesnych ubrań bojowych typu NOMEX.
Wyposażenie jednostek w specjalistyczną odzież zwiększy ich efektywność działania. Nowa odzież sprawi, iż OSP z terenu gminy będą mogły bezpieczniej i skuteczniej udzielać pomocy ofiarom różnego rodzaju zdarzeń/wypadków (w czasie akcji ratunkowych bardzo ważnym elementem jest przecież zapewnienie strażakom niezbędnej ochrony i odpowiedniej jakości sprzętu). Efektywniejsze działanie strażaków przełoży się na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców.
Szymon Woźniak