poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Wójt Marta Cytryńska wraz ze skarbnik gminy Anetą Kwiatkowską podpisały umowy o dofinansowanie zadań, na które zdobyliśmy wsparcie finansowe z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Łączna wysokość pozyskanych przez nas tym razem dotacji to ponad pół miliona złotych.

Uzyskane dofinansowania dotyczą następujących przedsięwzięć:
I.W ramach przebudowy infrastruktury drogowej:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wierzchowina.
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Turowice.
II.W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze dla sportu”:
Remont hali sportowej w Jasieńcu wraz z częścią jej zaplecza i zakupem wyposażenia
III.W ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”:
Zakup specjalistycznego wyposażenia dla OSP Jasieniec
Modernizacja budynku OSP Gośniewice
Realizacja tych bardzo ważnych dla gminy Jasieniec inicjatyw wpłynie pozytywnie na stan infrastruktury, bezpieczeństwo oraz aktywność mieszkańców, a tym samym podniesie jakość ich życia.