poniedziałek, 15 kwiecień 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Jasieniec, jako jedna z zaledwie 8 gmin w Polsce, pozyskała dotację w ramach ogólnokrajowego konkursu grantowego Fundacji BGK „Na dobry początek!”. Beneficjentami konkursu zostało, łącznie, jedynie 30 podmiotów, w tym organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Warto zaznaczyć, że na liście rankingowej zajęliśmy w klasyfikacji generalnej 3. miejsce, natomiast wśród samorządów uzyskaliśmy 1. lokatę w Polsce!

Pomoc finansowa w wysokości 15 tys. zł (maksymalnie możliwy do uzyskania poziom wsparcia!) zostanie przeznaczona na rzecz Przedszkola “Bajkowy świat” w Jasieńcu, w którym w 2021 roku zostanie zrealizowany projekt pn. „EKOlogiczny Jasieniec w ruchu”.

Różnorodność działań
W ramach tej inicjatywy nastąpi:
– przeprowadzenie 16 godz. warsztatów ekologicznych dla dzieci,
– zakup dużego monitora interaktywnego,
– zakup ekopomocy dydaktycznych (zestawy do badania wody, modele demonstrujące działanie energii odnawialnych: wody, wiatru i słońca oraz zestaw do nauki segregacji odpadów),
– utworzenie nowoczesnej, specjalistycznej siłowni dla dzieci (zakup rowerków stacjonarnych, stepperów oraz wioseł),
– realizacja 8 godz. warsztatów doskonalenia pracy nauczyciela.

Strefa Edukacji Interaktywnej
Główną grupą odbiorców projektu będzie 150 przedszkolaków uczęszczających do publicznego Przedszkola w Jasieńcu w wieku od 4 do 6 lat. Każde dziecko w grupie będzie małym badaczem przyrody, weźmie udział w działaniach na rzecz ochrony roślin i zwierząt.
Dodatkowo, dzięki zakupowi i uruchomieniu monitora interaktywnego, w przedszkolu zostanie utworzona Strefa Edukacji Interaktywnej. Dzieci będą tu mogły w skuteczny sposób poszerzać swoją wiedzę, podnosić czy zdobywać nowe umiejętności.
Integracja i multimedialność
Strefa pełnić będzie też funkcję integracji i – dzięki multimedialności – zabaw ruchowych. Będzie dla przedszkolaków „oknem na świat”, miejscem rozwoju indywidualności każdego dziecka. Nowy, dotykowy, wielofunkcyjny monitor interaktywny posłuży m.in. jako duży komputer z dostępem do Internetu, telewizor /kino domowe, wielofunkcyjna tablica do zadań i ćwiczeń dydaktycznych czy innowacyjny przekaźnik różnego rodzaju programów edukacyjnych (swoiste multimedialne centrum edukacji, wiedzy, zabawy i informacji).

Podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej
Wysokość dotacji sięga 100% kosztów przedsięwzięcia, dlatego gmina Jasieniec nie będzie musiała dokładać do realizacji tego zakresu projektu żadnych środków własnych. Urozmaiceniem zajęć będzie piknik ekologiczny, połączony z Dniem Dziecka, w czasie którego zorganizowana zostanie plenerowa wystawa prac przedszkolaków nt. ekologii.
Celem opisywanej, przyszłorocznej inicjatywy jest podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej, jak również poprawy aktywności ruchowej oraz wzrost kreatywności integracji wśród 150 dzieci z publicznego Przedszkola w Jasieńcu.
Szymon Woźniak