niedziela, 14 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Jasieniecki Klub Seniora Złota Jesień zakończył realizację projektu pn. “Zdrowie seniora edukacja i promocja”, dofinansowanego ze środków programu “Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie W.A.R.K.A -  Ośrodek Działaj Lokalnie przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Grójeckiego, Gminy Warka, Gminy Chynów, Gminy Grójec, Gminy Jasieniec, Gminy Goszczyn, Banku Spółdzielczego w Warce, firmy Biowet Drwalew, firmy Prostico Chłodnia Warka oraz osób przekazujących 1,5% podatku.

Aby odpowiedzieć na potrzebę naszych seniorów, jaką jest dbanie o zdrowie, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie edukacji i pomocy w zakresie zdrowia psychicznego oraz właściwej diety. Wśród seniorów duże zainteresowanie wzbudziły spotkania z psychogeriatrą na temat wspomagania i kondycji zdrowia fizycznego i psychicznego.
W ramach projektu odbyły się również spotkania i wykłady o dobroczynnych dietach dla osób starszych. Z zakupionych produktów przyrządzaliśmy wspólnie dietetyczne posiłki jakie powinny spożywać starsze osoby także przyrządzanych na grillu, który również został zakupiony z projektu.
Spotkania przy grillu będą lepiej nas zintegrują – będziemy się bardziej poznawać i pomagać sobie na wzajem. Organizowaliśmy spacery wspomagające kondycje fizyczną – nordic walking. Uzyskana wiedza pozwoli nam na stałe wprowadzić zdrowe nawyki w życie codzienne.
Wykłady z psychogeriatrą na temat zdrowia psychicznego seniorów odbyły się po raz pierwszy w Gminie Jasieniec. Mamy nadzieje, że takie spotkania będą odbywać się częściej, gdyż wzbudzały duże zainteresowanie wśród seniorów, ich rodzin i opiekunów.
Jasieniecki Klub Seniora
Złota Jesień