poniedziałek, 15 kwiecień 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Wójt Marta Cytryńska wraz ze skarbnik gminy Anetą Kwiatkowską, podpisały z Wojewodą Mazowieckim kolejną umowę o dofinansowanie. Uzyskana dotacja pochodzi ze środków krajowych, a dokładnie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, i przeznaczona jest na wykonanie remontu drogi gminnej nr 160612W w miejscowościach Tworki i Justynówka. Realizacja tej inwestycji planowana jest w 2022r.

Jeszcze przed podpisaniem umowy, na podstawie oficjalnych informacji od Wojewody Mazowieckiego o zdobyciu przez nas dofinansowania na ww. inwestycję, ogłosiliśmy przetarg na wykonanie tego zadania, w którym złożono 3 oferty. Jednak w związku z obecną trudną sytuacją rynkową i gwałtownym wzrostem cen na towary oraz usługi, najkorzystniejsza z ofert przekraczała szacowaną na podstawie kosztorysu kwotę inwestycji (1,2 mln zł) o ok. 0,5 miliona złotych. W związku z brakiem środków w budżecie na pokrycie tej różnicy zmuszeni byliśmy unieważnić ów przetarg.
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zamierzamy jednak ponowić próbę realizacji inwestycji, ogłosiliśmy już nowe zamówienie publiczne na przeprowadzenie remontu drogowego w miejscowościach Tworki i Justynówka. Od początku dokładamy bowiem wszelkich starań, by skorzystać z pozyskanej dotacji w wysokości ponad 860 tys. zł (tak jak z każdej innej) i wykonać to przedsięwzięcie. Bez wątpienia przyczyniłoby się to do znaczącego ułatwienia komunikacji oraz bezpieczeństwa w tym rejonie gminy.