poniedziałek, 15 kwiecień 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Radom, Iłża, Płock, Miętne, Piastów, Nowe Miasto nad Pilicą - początek roku szkolnego owocował dla 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej podpisaniem pięciu porozumień ze szkołami, w których działają Oddziały Przygotowania Wojskowego. Dla Brygady to możliwość promocji wśród potencjalnych kandydatów, dla szkół - okazja do profesjonalnych szkoleń z tematyki wojskowej.

Program szkolenia dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego obejmuje zajęcia teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne zapoznanie uczniów z wojskowym rzemiosłem. Realizacja programu odbywa się trzyetapowo – uczniowie biorą udział w szkoleniu zapoznawczym, zasadniczym oraz w obozie szkoleniowym. 

- Ogromną zaletą zajęć w ramach OPW jest fakt, że uczniowie po czterech latach edukacji są gotowi do podjęcia służby wojskowej. Taka współpraca to dla 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej promocja wśród młodych ludzi, którzy chcą swoją przyszłość związać z mundurem. Dzięki wysokiemu poziomowi prowadzonych zajęć, uczniowie mogą zapoznać się ze specyfiką służby w 6MBOT, a przede wszystkim są dobrze przygotowani do tego, by wstąpić w szeregi wojska. Takich ludzi potrzebujemy - mówi płk Witold Bubak - dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i dodaje: - Współpraca z Oddziałami Przygotowania Wojskowego to również korzyść dla szkół. Klasy mundurowe poprzez podpisane porozumienia zwiększają swoją atrakcyjność - tematyka wojskowa prezentowana przez żołnierzy jest ciekawsza, a zdobywane informacje wydają się być bardziej wiarygodne. 

W ostatnim czasie 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej podpisała 6 porozumień ze szkołami, w których funkcjonują Oddziały Przygotowania Wojskowego: z Technikum w Zespole Szkolnym im. Stanisława Staszica w Miętnem, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą, Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży, Zespołem Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie oraz I Liceum Ogólnokształcącym CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Radomiu i Płocku.  

W sumie Brygada podpisała już 10 podobnych porozumień ze szkołami w całym Stałym Rejonie Odpowiedzialności.