piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Sala terapii sensorycznej.
Wychodząc na przeciw potrzebom uczniów  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy wzbogacił bazę dydaktyczną placówki o miejsca, w których uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli możliwość niwelowania swoich dysfunkcji.  Na terenie szkoły powstał nowy gabinet terapeutyczny oraz doposażono salę, w której będą odbywały się zajęcia z Integracji Sensorycznej.

Gabinet terapeutyczny to miejsce, w którym  realizowane będą indywidualne zajęcia specjalistyczne, mające na celu wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.  Swoje zajęcia będą prowadzić w nim specjaliści i nauczyciele, którzy z uwagi na specjalne potrzeby ucznia zapewnią mu spokój i indywidualizację działań. Tworząc gabinet szczególnie zadbano o estetykę pomieszczenia. Zakupiono nowe meble i wykładzinę. Wnętrze gabinetu utrzymano w jasnych, naturalnych barwach, by dodatkowo nie pobudzać dzieci krzykliwymi kolorami.   Gabinet wyposażono w pomoce dydaktyczne wykorzystywane do zajęć rewalidacyjnych, terapii małej motoryki oraz TUS.  
Z uwagi na potrzebę pracy z uczniami mającymi trudności w sferze przetwarzania zmysłowego doposażono małą salę gimnastyczną o nowe sprzęty wykorzystywane w terapii SI.  Zakupiono platformę podwieszaną, drabinkę sznurkową, kokon, hamak elastyczny, materac sensoryczny do rolowania, platformę balansującą, pasy rozciągliwe, trampolinę, kładkę sensoryczną, deskorolkę, kamienie rzeczne  oraz półkule i ringa sensoryczne.  Wszystkie sprzęty posiadają atesty i spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa. Dzięki doposażeniu sali nauczyciele i terapeuci będą mogli stymulować u uczniów zmysły dotyku, równowagi i propriocepcji( czucia głębokiego), poprawiając jednocześnie ich koordynację ruchową, wzrokowo- ruchową oraz słabe napięcie mięśniowe.

Pracownia językowa pierwsza klasa!
Nowy rok szkolny to także niezwykłe nowości w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy!  Jedna z sal językowych w czasie wakacji przeszła niesamowitą metamorfozę, przekształcając się w nowoczesną pracownię ze stanowiskami do słuchania indywidualnego i wspólnego, profesjonalnym nagłośnieniem i sprzętem audiowizualnym!
Laboratorium językowe MENTOR to przede wszystkim doskonałe miejsce do nauki, wyposażone w wiele atrakcyjnych i praktycznych rozwiązań niezwykle pomocnych podczas zajęć z języków obcych. Zastosowanie słuchawek sprzyja skupieniu. Umożliwia także swobodną pracę indywidualną ucznia poprzez głośny trening wymowy z podsłuchem własnym, a użycie słuchawek sprawia, że wszyscy uczniowie mogą jednocześnie głośno powtarzać materiał, nie przeszkadzając innym i nie słysząc kolegów obok. Pracownia umożliwia także swobodną i zsynchronizowaną pracę w parach i grupach, podczas której uczniowie słyszą się tylko w danej parze zadaniowej, nie słysząc dialogów pozostałych par, czy rejestrację audio wybranego ucznia lub grupy. Możliwości jest wiele. Wszystkie zapewniają niezwykły komfort pracy, dają możliwość maksymalnego wykorzystania czasu oraz mobilizują do nauki (szczególnie gdy pary zadaniowe nie wiedzą, która jest słuchana przez nauczyciela, co wywołuje maksymalną koncentrację i staranne wykonywanie ćwiczeń, a w efekcie szybsze przyswajanie wiedzy), a ergonomiczne siedziska pomagają w tym czasie w utrzymaniu właściwej postawy ciała.
Co najważniejsze, sala w nowej odsłonie jest miejscem, które skutecznie przyciąga naszych uczniów swoim klimatem. Korzystają z niej zarówno młodsi uczniowie, dla których nowa pracownia jest niezwykłą atrakcją, jak i maturzyści, którym nowoczesny sprzęt ułatwia, ale też umila przygotowanie do egzaminów z języków obcych. Bez wątpienia zastosowanie nowoczesnych urządzeń to ogromna zachęta do nauki!