piątek, 08 grudzień 2023
Uroczyste obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości w Nowym Mieście nad Pilicą

W piątek, 11 listopada w Nowym Mieście nad Pilicą odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna upamiętniająca 104. rocznicę Narodowego Święta Niepodległości. Uroczyste obchody miały miejsce w kościele przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów.

Na początku uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Mariusz Dziuba powitał uczestników uroczystości. Następnie w swoim przemówieniu przybliżył historię tego ważnego dla wszystkich Polaków dnia oraz nawiązał do sytuacji, która ma miejsce u naszych wschodnich sąsiadów. Po przemówieniu została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo celebrował wikary klasztoru ks. Adam Zwierz. Msza odbyła się z udziałem asysty wojskowej z Centrum Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej w Grójcu.
Po nabożeństwie dzieci z nowomiejskich szkół tj. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Karola Wojtyły oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zaprezentowały mieszkańcom oraz zaproszonym gościom patriotyczny program artystyczny.
W uroczystościach uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, Senator RP Stanisław Karczewski, Komendant Centrum Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej w Grójcu płk Andrzej Kozera, Szef Wojskowego Centrum rekrutacji Warszawa – Mokotów ppłk Robert Małkowski, Dowódca 63. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Nowym Mieście nad Pilicą ppłk Piotr Drozdel, płk Mariusz Muskus – Główny Specjalista Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 w Sztabie Generalnym WP, przedstawiciel 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego mjr Szymon Bolek, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Grójcu  mł. bryg. Grzegorz Michalski, Radni Rady Powiatu Grójeckiego, Radni Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym Tomaszem Pietruchą, sołtysi oraz przewodniczący rad osiedli, Ochotnicze Straże Pożarne na czele z Prezesem Andrzejem Zającem, Dyrektorzy i pracownicy instytucji z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą, kombatanci walk o niepodległość, Siostry Przełożone i Matki Generalne Zgromadzeń z terenu gminy, leśnicy, dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół, przedstawiciele instytucji pozarządowych oraz mieszkańcy i poczty sztandarowe.
Po występach orszak niepodległościowy na czele z Nowomiejską Orkiestrą Dętą, licznymi sztandarami oraz kompanią honorową składającą się z uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Stanisława Konarskiego ZDZ w Kielcach oraz mieszkańcami przemaszerował pod pomnik – obelisk poświęcony wszystkim poległym za wolność Ojczyzny, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły zaprezentowały taniec z flagami. Po przemówieniach Marszałka Stanisława Karczewskiego oraz Posła na Sejm RP Dariusza Bąka zostały złożone kwiaty przez liczne delegacje oraz został zapalony symboliczny znicz. Całość uroczystości zakończył pokaz sztucznych ogni po którym mieszkańcy zostali zaproszeni na gorącą grochówkę przygotowaną przez Koła Gospodyń Wiejskich: Stokrotki z Łęgonic, Rososzanki z Rosochy oraz z Rudek.
Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w uroczystościach pocztom sztandarowym, delegacjom i druhom strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. Dziękujemy księdzu wikaremu klasztoru Adamowi Zwierzowi za odprawienie Mszy Świętej. Policji za zabezpieczenie uroczystości, żołnierzom z Centrum Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej w Grójcu za asystę podczas Mszy Świętej oraz Nowomiejskiej Orkiestrze Dętej za oprawę muzyczną uroczystości. Serdeczne podziękowania kierujemy do młodzieży Oddziału Przygotowania Wojskowego LO w Nowym Mieście nad Pilicą oraz klas mundurowych z Technikum im. Stanisława Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą ZDZ w Kielcach. Szczególne podziękowania kierujemy do dzieci i młodzieży za przepiękny i poruszający program artystyczny oraz do nauczycieli i instruktorów, którzy byli odpowiedzialni za jego przygotowanie: p. Edycie Leweckiej, p. Izabeli Rogowskiej, p. Paulinie Lewińskiej, p. Beacie Komar, p. Paulinie Kaczorek, p. Elizie Senator, p. Markowi Gapysowi, p. Mariuszowi Wolskiemu i p. Katarzynie Widorowskiej.
Wielkie podziękowania składamy Kołom Gospodyń Wiejskich: „Stokrotki” z Łęgonic, „Rososzanki” z Rosochy oraz KGW z Rudek za przygotowanie poczęstunku dla uczestników obchodów Narodowego Święta Niepodległości.  
Na zakończenie warto dodać, że Narodowe Święto Niepodległości w Nowym Mieście nad Pilicą było obchodzone na jeszcze inne sposoby. 10 listopada odbył się I Bieg Niepodległości w wykonaniu dzieci z PSP im. Karola Wojtyły oraz młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. Stanisława Konarskiego. Młodzież biegła ulicami naszego miasta z biało-czerwonymi flagami. Podziękowania za organizację składamy p. Robertowi Dworakowskiemu i liczymy, że w przyszłym roku uda nam się włączyć w ten bieg również mieszkańców.
W naszym mieście 11 listopada od porannych godzin odbywała się I Wojskowa Gra Terenowa. Nowe Miasto nad Pilicą było jedyną lokalizacją na Mazowszu co napawa nas dumą. Celem gry m.in. było promowanie postaw patriotycznych i idei obronności w społeczeństwie, promowanie nowych form pełnienia służby wojskowej czy integracja środowiska społecznego. Biorąc udział w grze można było zwiedzić nasze muzeum i postrzelać na wirtualnej strzelnicy. Dziękujemy organizatorom: Szefowi Wojskowego Centrum rekrutacji Warszawa-Mokotów ppłk Robertowi Małkowskiemu oraz Dowódcy 63 BLT WOT w Nowym Mieście nad Pilicą ppłk Piotrowi Drozdelowi. Mamy nadzieję, że gra będzie kontynuowana w przyszłym roku.

Urząd Miasta i Gminy
w Nowym Mieście nad Pilicą

Uroczyste obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Nowym Mieście nad Pilicą
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów