piątek, 27 listopad 2020
Odbiór azbestu z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą informuje, iż zostało zakończone zadanie pn.: „Ogólnopolski program finansowania  usuwania wyrobów zwierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”.

Celem programu jest wzrost ilości  unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego. Nabór wniosków na zadanie rozpoczął się 29 kwietnia 2019 r. a jego Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego.
Gmina Nowe Miasto nad Pilicą uzyskała dofinansowanie w wysokości 70%  kosztów kwalifikowanych tj. 32.958,43 zł, resztę środków w wysokości 14.125,06 zł gmina pokryła z własnego budżetu. Łącznie zostało odebranych 123,904 Mg wyrobów zawierających azbest od 47 osób, które złożyły wniosek o pomoc w odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Zadanie powyższe zostało wykonane przez firmę Środowisko i Innowacje z siedzibą w Warszawie.
Obecnie Gmina Nowe Miasto nad Pilicą jest na etapie gromadzenia dokumentacji  niezbędnej do  złożenia rozliczenia końcowego ww. zadania.

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą

Odbiór azbestu z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów