niedziela, 14 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście nad Pilicą wzięła udział w kolejnej edycji Narodowego Czytania. Akcja została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Jej celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W tym roku patron akcji Prezydent RP do odczytania wskazał powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.
W piątek 8 września 2023 r. spotkaliśmy się w nowomiejskim parku, aby wspólnie odczytać tegoroczną lekturę narodową.
Pierwszym punktem spotkania było otwarcie długo wyczekiwanej biblioteki plenerowej znajdującej się w parku miejskim przy tężni. Zamysłem tej biblioteki było, aby mieszkańcy naszej gminy mogli z niej korzystać bez ograniczeń, w miłym otoczeniu. Każda osoba może z niej wypożyczyć książkę, poczytać przy tężni lub w domu a następnie oddać lub wymienić na inną.
Po oficjalnym otwarciu zaczęliśmy główną część spotkania mianowicie odczytanie utworu Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Biblioteka Publiczna zaprosiła do udziału w akcji Narodowego Czytania przedstawicieli władz m.in.: Senatora RP Stanisława Karczewskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Mariusza Dziubę czy Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Pietruchę, dyrektorów nowomiejskich instytucji, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców miasta i gminy.
Wszyscy, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w piątkowe popołudnie, przyczynili się do współtworzenia tego szczególnego wydarzenia mającego na celu promocję i czytelnictwo literatury polskiej w Nowym Mieście nad Pilicą.

Anna Wasiak
Dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą