piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W dniu 3 lipca 2023 r. dokonano odbioru końcowego przebudowy drogi gminnej Nr 160816W Waliska – Borowina, dz. nr ewid. 160 i 163, obręb ewid. 0025 Waliska.

W ramach tego zadania wykonano na podbudowie z kruszywa łamanego nawierzchnię z mieszanek mineralnych bitumicznych grysowych KR1, KR2, AC-11S o grubości 3 cm na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego AC-16S grubości 3 cm na długości 1 310,40 m i szerokości 5,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m oraz oznakowaniem pionowym.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 218 747,83 zł i obejmuje dokumentację, opinię przyrodniczą oraz nadzór. Inwestycję zrealizowano dzięki pozyskanym środkom finansowym w wysokości 1 176 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
W odbiorze udział wzięli: radny rady powiatu Paweł Iwanicki, Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Mariusz Dziuba, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Pietrucha, wykonawca, inspektor nadzoru, pracownicy urzędu oraz mieszkańcy wsi Borowina na czele z sołtysem panem Grzegorzem Solarkiem i radnym Sylwestrem Solarkiem.
Droga ta to wspaniały gest ze strony pracowników Urzędu Miasta i Gminy na czele z Panem Burmistrzem w stosunku do mieszkańców wsi Borowina – Osiczyna. Na podobny gest ze strony Pana Starosty czekają mieszkańcy Borowiny (droga w kierunku Ulowa) oraz Wólki Ligęzowskiej (droga w kierunku Klwowa).
Wiele czasu zabrało uporządkowanie prawne własności terenu w tym porozumienie z Lasami Państwowymi i wydzielenie drogi, a następnie opracowanie i złożenie wniosku. Tak więc w krótkim czasie mieszkańcy wsi Borowina – Osiczyna doczekali się dwóch bardzo ważnych inwestycji, czyli wodociągu a teraz drogi asfaltowej. Nasi Samorządowi poprzednicy nie byli w stanie wykonać tych przedsięwzięć.  
Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tych inwestycji serdecznie dziękujemy. W szczególności radnym miejskim na czele z Panem Przewodniczącym, radnym powiatowym: Panu Pawłowi Iwanickiemu i Pani Annie Steczkowskiej oraz sołtysowi za bardzo dobrą współpracę. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Marszałka Stanisława Karczewskiego, który bardzo zabiegał o tą inwestycję.
Panie Starosto! Są bardzo dobre wnioski z 98% dofinansowaniem ze strony Rządu. Trzeba je wykorzystać a przede wszystkim ułatwić życie mieszkańców tych miejscowości, którzy od wielu lat muszą jeździć po kamienistych wybojach, po błocie lub też po rozjeżdżonym pełnym dziur asfalcie, który jest drogą powiatową.
W imieniu mieszkańców prosimy o składanie wniosków na remonty i przebudowy dróg.
Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą