piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Trzy zabytkowe kościoły z dotacją na remonty. Świątynie w Worowie, Chynowie oraz Boglewicach odzyskają swój dawny blask.
Samorząd Mazowsza przyznał dotacje w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”.

W tym roku radni województwa zdecydowali o przyznaniu dotacji 148 zabytkom. Ich łączna wartość to ponad 11 mln zł. Pomoc z budżetu województwa mazowieckiego trafi zarówno na prace przy kościołach i innych obiektach sakralnych (96), jak i zabytkach będących pod opieką samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób prywatnych (52). Wśród dofinansowanych obiektów są 3 trzy świątynie z powiatu grójeckiego.
Najwięcej środków trafi do parafii Świętej Trójcy w Chynowie, bo 190 tysięcy złotych. Środki te zostaną przeznaczone na wymianę sufitów oraz konserwację zabytkowych drzwi w modrzewiowym kościele. Świątynia w Chynowie uważana jest za najstarszy tego typu zabytek na Mazowszu. W ubiegłym roku obiekt przeszedł zabieg fumigacji. Jak informowaliśmy wówczas, świątynię z powodu jego modrzewiowej konstrukcji, zaatakowały korniki.
Niewiele mniejsze środki (150 000 zł) trafią również do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie k. Grójca z przeznaczeniem na naprawę konstrukcyjną ścian, instalacje poziome oraz remont tynków wewnętrznych. Kościół – murowany, w stylu neogotyckim – wzniesiono w pierwszej dekadzie XX wieku.
– Prace w świątyni trwają już od kilku lat, ponieważ potrzeb jest wiele – mówi ks. Robert Zalewski z parafii w Worowie. – Staramy się korzystać z dotacji, a w ramach tegorocznej skupiliśmy się na konserwacji wnętrza kościoła.
Jak podkreśla w rozmowie z „Jabłonką” inwestycje te nie byłyby możliwe bez dotacji, ale także wsparcia parafian, którzy są bardzo ofiarni.  
Dotację otrzymała także parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Boglewicach. O dużych potrzebach świątyni pisaliśmy na łamach gazety „Jabłonka” rok temu. Wówczas parafianie kwestowali, by zebrać środki na remont obiektu sakralnego w swojej miejscowości. Neogotycki kościół pilnie wymagał naprawy sklepienia nawy głównej oraz wymiany okien. Dotację w wysokości 150 000 złotych parafia wykorzysta na II etap remontu obiektu, czyli konserwację zabytkowych okien, renowację tynków i ścian, remont więźby dachowej oraz wymianę pokrycia dachu.
– Dzięki zebranym środkom od darczyńców, poza naprawą sklepienia i wymianą części okien, udało się również załatać pęknięcia oraz umalować wnętrze kościoła – mówi ks. Sławomir Gocałek.
Środki z dotacji przeznaczone będą na wymianę więźby dachowej oraz pokrycia dachu nad prezbiterium oraz wymianę pozostałej części okien. – W związku z tym, że świątynia wymaga wielu remontów, musimy etapować te zadania, aby małymi krokami przywrócić jej blask.

Redakcja