wtorek, 31 styczeń 2023
Pniewy

28 października 2022 roku zostały uroczyście otwarte inwestycje drogowe w Gminie Pniewy. Symbolicznie otwarcie nastąpiło na drogach objętych zadaniami „Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pniewy”, inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 925 000,00 zł (dziesięciu milionów dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy złotych) oraz  „Przebudowa drogi gminnej 160906W Jeziora-Przęsławice-Kocerany w miejscowości Przęsławice wraz z drogą gminną dz. 233/1 w miejscowości Przęsławice” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 569 701,14 zł.

Pniewy

12 października 2022 roku wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak przy kontrasygnacie skarbnik Agaty Grzejszczyk, w obecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorze Tomasza Gajewskiego, podpisał umowę z firmą „Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa kortów tenisowych” reprezentowaną przez Danutę Giermakowską, na wykonanie zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego sportowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jeziora gmina Pniewy”.

Pniewy

W środę, 21 września 2022 roku, Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszewie była wizytowana przez Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosława Nowosielskiego.

Pniewy

26 września 2022 roku wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak zawarł umowy na udzielenie pomocy finansowej dwóm jednostkom ochotniczej straży pożarnej.

Pniewy

W gminie Pniewy kontynuujemy dobre zmiany – budujemy, przebudowujemy i remontujemy kolejne odcinki dróg.