czwartek, 30 marzec 2023
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczorudzie z dofinansowaniem!

Do końca 2020 roku strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczorudzie zyska nową instalację klimatyzacyjną.

Środki na przeprowadzenie remontu OSP Wilczoruda przy pomocy Urzędu Gminy Pniewy pozyskała z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w ramach naboru na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej”. Kwota dofinansowania wynosi 16 000 zł, natomiast całkowity koszt remontu szacowany jest na 27 000  zł.
Justyna Płodzik
UG Pniewy

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczorudzie z dofinansowaniem!
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów