czwartek, 30 marzec 2023
Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi w Przęsławicach

28 czerwca 2022 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zostały zawarte kolejne umowy z samorządami na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wśród Beneficjentów znalazła się również Gmina Pniewy. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, przy kontrasygnacie Skarbnik Agaty Grzejszczyk, podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 160906W Jeziora-Przęsławice-Kocerany w miejscowości Przęsławice wraz z drogą gminną dz. 233/1 w miejscowości Przęsławice”. Kwota na jaką opiewa umowa to 569 701,14 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.  Inwestycja została już zakończona i w najbliższym czasie nastąpi odbiór techniczny.
Składamy podziękowania dla Pana Senatora Stanisława Karczewskiego i Pana Posła Marka Suskiego za wsparcie rozwoju Gminy Pniewy.
UG Pniewy
Justyna Płodzik

Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi w Przęsławicach
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów