czwartek, 30 marzec 2023
Ponad 2,5 mln zł dotacji dla Gminy Pniewy

Philippe de Girard, francuski inżynier i wynalazca, od którego wywodzi się nazwa Żyrardowa, przyniósł Gminie Pniewy wiele szczęścia. 7 lipca 2022 r., w Żyrardowie Gmina Pniewy podpisała umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 2,5 mln złotych.

W ramach programów wparcia Województwa Mazowieckiego zawarte zostały umowy na realizację zadań:
• „Budowa ogólnodostępnego sportowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jeziora” – kwota dofinansowania 200 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”;
• „Modernizację budynku OSP w Wilczorudzie” – montaż instalacji fotowoltaicznej - kwota dofinansowania 30 000 zł w ramach „Mazowieckie strażnice OSP-2022”
• „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP” – środki ochrony osobistej i sprzęt dla jednostek z OSP Ciechlin, OSP Kruszew i OSP Wilczoruda - kwota dofinansowania 20 000 zł w ramach „OSP-2022”
• „Renowacja zbiornika wodnego na dz. 48 w m. Michrówek, gmina Pniewy” – kwota dofinansowania 69 000 zł w ramach realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz z zakresu budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji.
• „Renowacja zbiornika wodnego na dz. 63 w m. Wiatrowiec, gmina Pniewy” - kwota dofinansowania 64 000 zł w ramach realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz z zakresu budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji.
• „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pniewy” – kwota dofinansowania 2 190 256,31 zł z RPO WM. Termomodernizacje 5 obiektów wykonano dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2,5mln. zł. Pozostałe środki pochodziły z funduszy własnych. Wstępnie nasz wniosek o to dofinansowanie nie uzyskał aprobaty. Pracownicy MJWPU wskazywali, że powinniśmy go wycofać, bo skorzystaliśmy z RFIL. Stanęliśmy na stanowisku, że dofinansowanie nam się należy i dopięliśmy swego. Dzięki zaangażowaniu Pani Skarbnik Agaty Grzejszczyk i Inspektor Justyny Płodzik przy wsparciu merytorycznym Sekretarza Gminy Macieja Michalskiego i radcy prawnego Pawła Stykowskiego uzyskaliśmy refinansowanie wkładu własnego. Reasumując, na termomodernizację 5 budynków użyteczności publicznej wydamy ze środków własnych ok. 30.000 zł. Tak prowadzimy inwestycje i pozyskujemy dofinansowania w naszym samorządzie.
W imieniu Województwa Mazowieckiego umowy podpisywał Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski Gminę Pniewy reprezentowali Sekretarz Maciej Michalski i Skarbnik Agata Grzejszczyk.
UG Pniewy, Maciej Michalski

Ponad 2,5 mln zł dotacji dla Gminy Pniewy
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów