czwartek, 30 marzec 2023
Otwarcie największych inwestycji drogowych w historii Gminy Pniewy

28 października 2022 roku zostały uroczyście otwarte inwestycje drogowe w Gminie Pniewy. Symbolicznie otwarcie nastąpiło na drogach objętych zadaniami „Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pniewy”, inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 925 000,00 zł (dziesięciu milionów dziewięciuset dwudziestu pięciu tysięcy złotych) oraz  „Przebudowa drogi gminnej 160906W Jeziora-Przęsławice-Kocerany w miejscowości Przęsławice wraz z drogą gminną dz. 233/1 w miejscowości Przęsławice” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 569 701,14 zł.

Zaproszeni goście mieli możliwość zobaczenia wszystkich wyremontowanych i przebudowanych odcinków dróg gminnych w ramach powyższych zadań, dzięki zorganizowanemu przez Urząd Gminy Pniewy autokarowemu przejazdowi.
Przecięcie wstęgi i poświęcenie dróg nastąpiło na jednym z przebudowanych mostów w Osieczku.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Senator Stanisław Karczewski, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Dyrektor OT KOWR Zbigniew Sobieraj, ks. Wojciech Kołakowski,  Dyrektor biura poselskiego Marka Suskiego Teresa Bednarska, Przewodniczący Rady Gminy Pniewy Grzegorz Sowiński, Radni Gminy Pniewy, Prezes Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Marek Jaworski, Wiceprezes Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. Dariusz Kulkowski, Kierownik robót Tomasz Adach, Kierownik budowy Karol Małek, Inspektor Nadzoru Robert Stęplowski, Projektant Łukasz Widalski, Sołtysi miejscowości, w których przeprowadzone były inwestycje drogowe:  Izabella Starosta,  Łukasz Kempka, Mariola Sitarek,  Aneta Horst, Jacek Szwed, Piotr Roszczyk,  Krzysztof Kęska,  Stanisław Głuszko, Marek Brzeziński,  Monika Wojdalska.
Wartość obu inwestycji to aż 13 783 962,72 zł w tym: „Przebudowa i remont dróg gminnych w Gminie Pniewy” - 12 644 563,43 zł; „Przebudowa drogi gminnej 160906W Jeziora-Przęsławice-Kocerany w miejscowości Przęsławice wraz z drogą gminną dz. 233/1 w miejscowości Przęsławice” - 1 139 402,29 zł.
Zadanie „Przebudowa i remont dróg gminnych w Gminie Pniewy” objęło blisko 11 km dróg gminnych w Gminie Pniewy i do jego realizacji zużytych zostało blisko  8 500 ton asfaltu.  Przebudowa drogi w Osieczku i Dąbrówce objęła 2 mosty, podbudowę i nawierzchnię jezdni. Wykonany został chodnik i zatoki postojowe. Remonty polegały na uzupełnieniu ubytków, naprawie nawierzchni i podbudów dróg, położeniu nowych warstw bitumicznych.
Zadanie „Przebudowa drogi gminnej 160906W Jeziora-Przęsławice-Kocerany w miejscowości Przęsławice wraz z drogą gminną dz. 233/1 w miejscowości Przęsławice” objęło 760 mb. Jezdnia poszerzona została do szerokości 5m (2x2,5m) i wykonana z masy bitumicznej. Wykonano obustronne pobocze gruntowe o szerokości 0,75m uszlachetnione kruszywem łamanym.
Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak składa podziękowania Parlamentarzystom Stanisławowi Karczewskiemu i Markowi Suskiemu za wsparcie podczas aplikowania o środki z Rządowych Funduszy Celowych, Radnym i Sołtysom Gminy Pniewy za dobrą współpracę, podczas realizacji zadań, Wykonawcy za rzetelną realizację robót oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do przeprowadzania tej historycznej inwestycji w Gminie Pniewy.
UG Pniewy, Justyna Płodzik

Otwarcie największych inwestycji drogowych w historii Gminy Pniewy
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów