niedziela, 14 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W 2024 roku w Gminie Pniewy będą realizowane kolejne inwestycje drogowe. Tym razem dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostanie przebudowana droga gminna nr 1601918W Karolew - Kornelówka w miejscowości Karolew (1560 mb) oraz wyremontowane zostaną dwa odcinki drogi gminnej nr 160906W Jeziora - Przęsławice – Kocerany w miejscowościach Tomaszówka (630 mb) i Kolonia Jurki (260 mb).

Ogólna wartość inwestycji szacowana jest na blisko 4,8 mln zł. Dofinansowanie, jakie otrzyma Gmina Pniewy na ten cel to ponad 2,8 mln zł.  Wskutek przeprowadzonej przebudowy drogi w Karolewie jezdnia zostanie wykonana jezdnia o szerokości 5 m (2 x 2,5m). Zostaną wykonane obustronne pobocza gruntowe uszlachetnione destruktem. Od strony drogi krajowej DK50 zostanie wykonany jednostronny chodnik o szerokości 2 m i długości 179,68 mb. Remont w Tomaszówce i Kolonii Jurki obejmie wykonanie nowych warstw drogi: ścieralnej i wiążącej oraz odtworzenie poboczy i umocnienie ich kruszywem łamanym.
Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak serdecznie dziękuje za wsparcie inwestycji drogowych w Gminie Pniewy Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Senatorowi Stanisławowi Karczewskiemu, Posłowi Markowi Suskiemu oraz Wojewodzie Mazowieckiemu Tobiaszowi Bocheńskiemu i II Wicewojewodzie Mazowieckiemu Arturowi Standowiczowi.
UG Pniewy
Justyna Płodzik