poniedziałek, 15 kwiecień 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W gminie Pniewy kontynuujemy dobre zmiany – budujemy, przebudowujemy i remontujemy kolejne odcinki dróg.

13 września 2022 roku w Urzędzie Gminy Pniewy, została zawarta umowa między gminą Pniewy, reprezentowaną przez wójta gminy Pniewy Ireneusza Szymczaka a firmą „Budromost – Starachowice” Sp. z o.o., reprezentowaną przez członka zarządu Pawła Pucułka na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej w msc. Przykory na dz. nr 2 obr. 0036 Wilczoruda Parcela oraz dz. nr 64 obr. 0030 Przykory”. Przy podpisywaniu umowy obecna była radna gminy Pniewy i jednocześnie sołtys wsi Przykory Pani Urszula Lesiak.
Inwestycja obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku o długości 1 100 mb i szerokości 3 m.  Na odcinku 0 + 250 mb zostanie wykonana podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem oraz kruszywa łamanego o łącznej grubości 40 cm oraz bitumiczna warstwa wiążąca o grubości 5 cm i warstwa ścieralna o grubości 5 cm.  Odcinek od 250 mb do 1 100 mb zostanie pokryty bitumiczną warstwą wyrównawczo-wiążącą o grubości 5 cm i warstwą ścieralną o grubości 4 cm. Wzdłuż całego remontowanego odcinka powstaną pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 50 cm.
Koszt zaplanowanego remontu wynosi 586 001,15 zł i zostanie on pokryty z budżetu gminy Pniewy.  Podczas spotkania ustalono, że wykonawca rozpocznie prace już w przyszłym tygodniu.  
UG Pniewy
Justyna Płodzik