niedziela, 14 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

26 września 2022 roku wójt gminy Pniewy Ireneusz Szymczak zawarł umowy na udzielenie pomocy finansowej dwóm jednostkom ochotniczej straży pożarnej.

Gmina Pniewy udzieliła Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniach dotacji celowej z budżetu gminy na rok 2022 w wysokości 24000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP Konie”. Ogólny koszt wykonania instalacji fotowoltaicznej w OSP Konie wynosi 54000,00 zł. Pozostałe 30000 zł OSP Konie pozyskały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kolejne 5000 zł z budżetu gminy Pniewy jednostka z Koni otrzymała na realizację zadania pt. „Zakup umundurowania”, którego całkowity koszt wyniesie 23852 zł. Pozostałe 18852 zł druhowie pozyskali z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Przęsławicach otrzymała dotację celową z budżetu gminy na rok 2022 w wysokości 8058 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „Zakup: szafki na ubrania specjalne, zwijadła do węży, pilarki ratowniczej do materiałów wielowarstwowych oraz obuwia strażackiego skórzanego (3 pary)”. Ogólny koszt zadania szacowany jest na 15741 zł. Pozostałe 7683 zł jednostka z Przęsławic pozyskała od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Serdecznie gratulujemy jednostkom sukcesów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jak zawsze gmina Pniewy gwarantuje pomoc w zapewnieniu wkładu własnego do realizowanych przez jednostki OSP zadań i projektów.
UG Pniewy
Justyna Płodzik