środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

17 września 2023 roku w parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Jeziórce odbyły się dożynki parafialne połączone z upamiętnieniem 10. rocznicy uchwalenia herbu Gminy Pniewy.

Kosze dożynkowe zawierające owoce, warzywa, przetwory, orzechy i kwiaty przygotowali mieszkańcy poszczególnych miejscowości parafii w Jeziórce. Koło Gospodyń Wiejskich Koniczynki z Konia zaprezentowały także swój wieniec dożynkowy, który przygotowały na dożynki powiatowe. Pracownicy Urzędu Gminy Pniewy  na czele w Wójtem Gminy Pniewy przygotowali wieniec dożynkowy i kosz z przetworami.
Uroczystą mszę świętą ks. prałat Wojciech Kołakowski rozpoczął od poświęcenia chleba dożynkowego oraz przyniesionych przez parafian darów dożynkowych. W trakcie mszy św. został udzielony głos Wójtowi Gminy Pniewy Ireneuszowi Szymczakowi, który pokrótce przedstawił historię Gminy Pniewy i korzenie, z których wywodzi się obecny herb Gminy Pniewy.  Herb Gminy Pniewy w obecnej formie został uchwalony w 2013 roku przez Radę Gminy Pniewy (Uchwała Nr XXXI/154/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Pniewy).
Msza św. zakończyła się procesją wokół kościoła.
Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak składa serdeczne podziękowania ks. prałatowi Wojciechowi Kołakowskiemu za organizację dożynek oraz wszystkim mieszkańcom, którzy przygotowali kosze dożynkowe i uczestniczyli w uroczystości.

UG Pniewy
Justyna Płodzik