środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę września, w Lewiczynie odbyły się Dożynki Powiatu Grójeckiego. Uroczystą mszę świętą celebrował Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz.

W korowodzie dożynkowym wzięły udział poczty sztandarowe wojska, straży pożarnych, szkół i innych organizacji oraz delegacje z wieńcami i koszami dożynkowymi. Wśród pocztów sztandarowych znalazła się reprezentacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie.
Gminę Pniewy reprezentowały dwa Koła Gospodyń Wiejskich: Koło Gospodyń Wiejskich „Koniczynki” i Koło Gospodyń Wiejskich „Cychrowianki”. Obydwa KGW przygotowały piękne, regionalne stoiska, na których można było posmakować potraw przygotowanych specjalnie na tę okazję przez członkinie i członków kół gospodyń wiejskich. Koło Gospodyń Wiejskich „Koniczynki” debiutowało na dożynkach powiatowych i już udało im się zdobyć II miejsce w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak składa podziękowania wszystkim zaangażowanym w piękne reprezentowanie naszej gminy, w tradycyjnych już dożynkach powiatu grójeckiego, których jednym z organizatorów jest również Gmina Pniewy.
UG Pniewy, Justyna Płodzik