poniedziałek, 15 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

14 lipca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach zostały zawarte umowy na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, których realizacja przewidziana była na 2023 rok.

Gmina Pniewy zawarła umowę na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 160904W (Machnatka) - gr. gminy Pniewy - Wiatrowiec - (Bronisławów) w msc. Cychry i Wiatrowiec, gmina Pniewy”. Gmina Pniewy otrzyma dotację na to zadanie w kwocie 1 904 704,40 zł Ogólna wartość zadania wyniesie 3 160 507,34 zł. W ramach zadania zostanie przebudowane 1438 mb drogi gminnej w miejscowościach Cychry i Wiatrowiec. Zostanie wykonana nowa, solidna podbudowa drogi oraz ułożone zostaną dwie nowe warstwy nawierzchni asfaltowej. Jezdnia zostanie poszerzona do 5,00 m, wykonane zostaną obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m utwardzone kruszywem łamanym. W efekcie powstanie całkiem nowa, szeroka i bezpieczna droga dla naszych mieszkańców. Gminę Pniewy na podpisaniu umowy reprezentowali Sekretarz Gminy Pniewy Pan Marek Ścisłowski i Skarbnik Agata Grzejszczyk
19 lipca 2023 roku Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań remontowych dróg powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na liście beneficjentów znalazła się także Gmina Pniewy, która złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont dróg gminnych nr 160912W Konie - Załęże Duże - Kruszew w miejscowościach Konie, Wólka Załęska i nr 160926W Nowina - Przęsławice w miejscowości Przęsławice”. W Wólce Załęskiej zostanie wyremontowany odcinek o długości 577 mb, w miejscowości Przęsławice zostanie wyremontowany odcinek o długości 543 mb. Szacowana ogólna wartość wykonania zadania wynosi 1 432 112,58 zł. Gminie Pniewy zostało przyznane dofinansowanie w wartości 60% szacowanej wartości zadania tj. 859 267,54 zł. Ostateczna wartość dotacji zostanie ustalona po wyłonieniu wykonawcy..
Składamy serdeczne podziękowania Rządowi Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Panu Senatorowi Stanisławowi Karczewskiemu i Panu Posłowi Markowi Suskiemu za olbrzymie wsparcie odbudowy infrastruktury drogowej w gminie Pniewy.
UG Pniewy
Justyna Płodzik