piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W środę, 21 września 2022 roku, Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszewie była wizytowana przez Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosława Nowosielskiego.

W spotkaniu uczestniczyli też Senator Stanisław Karczewski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu mł. bryg. Marcin Błoński, Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak i Radny Gminy Pniewy Ryszard Piotrkowicz.
Druhowie przedstawili blisko 100-letnią historię OSP Kruszew, wyposażenie oraz plany na rozwój jednostki.
UG Pniewy, Justyna Płodzik

Dodaj komentarz