poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W dniu 3 października 2023 r. w Warszawie odbyło się spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Panem Robertem Telusem. W spotkaniu uczestniczyli Ireneusz Szymczak - Wójt Gminy Pniewy, Adolf  Maciak - Radny Powiatu Grójeckiego oraz członek Izb Rolniczych, Beata Kłos-Frączak - Inspektor ds. Rolnictwa w Urzędzie Gminy Pniewy oraz Andrzej Korbiń - członek Izb Rolniczych.

Głównym tematem rozmów były warunki udzielenia pomocy z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (m. in. przymrozki wiosenne, huragan lub grad) w gospodarstwach rolnych i sadowniczych. Wiemy, że taka pomoc została przyznana rolnikom i sadownikom, u których wystąpiły straty w plonie powyżej 70%. Postulowaliśmy jednak, aby tę pomoc finansową otrzymali również rolnicy i sadownicy, u których straty w plonie wyniosły poniżej 70%. Pan Minister ze zrozumieniem i uznaniem przyjął nasze argumenty. Sprawa odszkodowań dla strat mniejszych niż 70% ma zostać skutecznie rozwiązana. Szczegóły i warunki pomocy zostaną przedstawione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w najbliższym czasie. Dziękujemy Senatorowi Stanisławowi Karczewskiemu za wcześniejsze rozmowy w tej sprawie i organizację spotkania w Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robertem Telusem.
„Tak jak zapowiadałem, uruchamiamy dodatkową pomoc. Oprócz już istniejącej pomocy dla sadowników, którzy ponieśli szkody powyżej 70% danej uprawy, uruchamiamy pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały, w bieżącym roku, szkody w owocujących drzewach owocowych, uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 30% i nie więcej niż 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu. Na prośbę rolników rozszerzamy tę pomoc – poinformował Robert Telus.
Producenci rolni będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy do 30 października 2023 r. Stawki tej pomocy wyniosą odpowiednio:
a.2500 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących drzew owocowych, na której powstały szkody, które objęły co najmniej 50% i nie więcej niż 70% danej uprawy;
b.1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących drzew owocowych, na której powstały szkody, które objęły co najmniej 30% i nie więcej niż 50% danej uprawy;
c.1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących krzewów owocowych lub truskawek, w której powstały szkody, które objęły co najmniej 50% i nie więcej niż 70% danej uprawy;
d.625 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących krzewów owocowych lub truskawek, w której powstały szkody, które objęły co najmniej 30% i nie więcej niż 50% danej uprawy.
Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro. – Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Cieszymy się, że nasze postulaty znalazły odzwierciedlenie w decyzji Ministra Roberta Telusa.