poniedziałek, 15 kwiecień 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

28 czerwca 2022 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zostały zawarte kolejne umowy z samorządami na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wśród Beneficjentów znalazła się również Gmina Pniewy. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, przy kontrasygnacie Skarbnik Agaty Grzejszczyk, podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 160906W Jeziora-Przęsławice-Kocerany w miejscowości Przęsławice wraz z drogą gminną dz. 233/1 w miejscowości Przęsławice”. Kwota na jaką opiewa umowa to 569 701,14 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.  Inwestycja została już zakończona i w najbliższym czasie nastąpi odbiór techniczny.
Składamy podziękowania dla Pana Senatora Stanisława Karczewskiego i Pana Posła Marka Suskiego za wsparcie rozwoju Gminy Pniewy.
UG Pniewy
Justyna Płodzik