poniedziałek, 15 kwiecień 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

2 września 2022 r. po rozpoczęciu roku szkolnego 2022/2023, w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Karolewie odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej celebrowanej przez Biskupa dr hab. Wojciecha Osiala. Po mszy nastąpiła część oficjalna, podczas której Dyrektor PSP w Karolewie Beata Stępniewska przywitała przybyłych gości oraz społeczność uczniowską. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, Senator Stanisław Karczewski, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska. Następnie, po złożonym ślubowaniu na sztandar szkoły, w poczet uczniów PSP w Karolewie przyjętych zostało dziesięcioro pierwszoklasistów.
Swoją obecnością na uroczystości w PSP w Karolewie zaszczycili: Biskup dr hab. Wojciech Osial, ks. prałat Zbigniew Chmielewski, Senator Stanisław Karczewski, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Kierownik PT KRUS w Grójcu Małgorzata Szymańczak, Dyrektor Biura Poselskiego Marka Suskiego Teresa Bednarska, Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Mariusz Dziuba, Wójt Gminy Stara Błotnica Marcin Kozdrach, Sędzia piłkarski Tomasz Listkiewicz,  Przewodniczący Rady Gminy Pniewy Grzegorz Sowiński, Kierownik SP ZOZ Pniewy Arkadiusz Stępniewski, Radni Gminy Pniewy, Sołtysi z terenu Gminy Pniewy, delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniach, Przewodnicząca Rady Rodziców przy PSP w Karolewie Monika Romaniak, przedstawiciele Rady Rodziców przy PSP w Karolewie, uczniowie PSP w Karolewie wraz z Rodzinami, pracownicy Urzędu Gminy w Pniewach.
Był to niezwykle ważny dzień nie tylko dla społeczności PSP w Karolewie, ale całej Gminy Pniewy. Jest to dopiero druga pełnowymiarowa sala gimnastyczna na terenie gminy.
Realizacja inwestycji możliwa była dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 886 100,00 zł w ramach programu Sportowa Polska, finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które stanowiło ok. 32% ogólnej wartości inwestycji. Był to maksymalny procent dofinansowania, o jaki mogła się starać Gmina Pniewy, zgodnie z regulaminem naboru do programu Sportowa Polska edycja 2020.
Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2021 roku i trwały blisko 12 miesięcy. Przy szkole podstawowej w Karolewie powstała sala gimnastyczna o wymiarach areny 18,0 m x 31,0 m i wysokości 7,20 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Między budynkiem szkoły a salą wybudowany został łącznik.
Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak składa podziękowania Senatorowi Stanisławowi Karczewskiemu i Posłowi Markowi Suskiemu za wsparcie Gminy Pniewy w staraniach o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację potrzebnych i długo wyczekiwanych inwestycji na terenie gminy.
UG Pniewy
Justyna Płodzik