środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

25 kwietnia 2024r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu "Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć", organizowanego przez Senatora RP  Stanisława Karczewskiego.

Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Żołnierzy Niezłomnych, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, a także zapoznanie młodzieży z dokumentami, wydarzeniami, miejscami związanymi z historią struktury sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy Wyklętych.
W tej edycji konkursu uczestnicy mieli za zadanie przygotować grafikę okolicznościową o Żołnierzach Wyklętych. W konkursie wzięli udział uczniowie technikum:
Weronika Sobieraj, Adam Witkowski i Aleksander Imas z klasy 5TSE, Anna Sobczak, Kacper Czamara i Zuzanna Strojek z klasy 2TR, Aleksandra Przybylska z klasy2TE, Maja Gawot z klasy 1TR, Zuzanna Imas z klasy TA oraz Sandra Szelągowska z klasy 1TFT.
Wszystkich zebranych przywitała wicedyrektor CKZiU Elżbieta Wojtera, która podziękowała Senatorowi za organizację konkursu oraz za przybycie.  Następie głos zabrał pomysłodawca konkursu – Senator RP Stanisław Karczewski, dziękując Dyrekcji, nauczycielom i  wszystkim uczestnikom konkursu za udział i  zaangażowanie się w tegoroczną edycję. Zwrócił uwagę, jak ważna dla młodego pokolenia jest edukacja historyczna i pamięć o Tych, którzy w sposób heroiczny poświęcali się dla dobra Ojczyzny. Pan Sanator pogratulował uczestnikom oraz nauczycielom, pod których kierunkiem młodzież przygotowała swoje prace konkursowe. Następnie przeszedł do wręczenia pamiątkowych dyplomów i nagród dla uczestników.
Tuż przed wręczeniem upominków dla uczestników konkursu, Senator   rozegrał krótką partię tenisa stołowego z uczniami. Było to emocjonujące spotkanie dla graczy a zarazem dla obserwujących uczniów.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu…