wtorek, 29 listopad 2022
Trzecie boisko wielofunkcyjne z dofinansowaniem  Samorządu Województwa Mazowieckiego!

To już 3 boisko wielofunkcyjne wykonane w tej kadencji samorządowej w ramach projektu „Mazowsze dla Sportu” współfinansowanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

W środę, 2 listopada br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Jurkach odbył się odbiór techniczny nowo wybudowanego boiska  sportowego. Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, Członek Zarządu Powiatu Marzena Kołacz-Rosołowska,  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Jurkach Monika Mikołajczyk wraz z przedstawicielami Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu oraz inspektorem nadzoru odebrali obiekt od wykonawcy.
Nowe boisko stwarza warunki do lepszej aktywności, a przede wszystkim prawidłowego rozwijania umiejętności sportowych uczniów. Budowa boiska w SOSW w Jurkach, to przede wszystkim uatrakcyjnienie lekcji wychowania fizycznego
i poprawa oferty sportowej Ośrodka. W ciągu 4 lat działania obecnej Rady Powiatu zdecydowanie udało się poprawić bazę sportową szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki. Do tej pory  wybudowano 3 boiska wielofunkcyjne (w ZS Warka, w CKZiU Nowa Wieś oraz w SOSW Jurki) oraz wyremontowano 2 sale gimnastyczne (w ZS Warka oraz CKZiU Nowa Wieś). Łączna kwota inwestycji w infrastrukturę spotową to 2,5 mln zł.

Inwestycja została dofinansowana w ramach projektu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze” pn. „Mazowsze dla Sportu” współfinansowanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Wartość dofinasowania wyniosła 280 tys. zł. Łączna wartość przedsięwzięcia, to 547 009,84 zł.

Trzecie boisko wielofunkcyjne z dofinansowaniem Samorządu Województwa Mazowieckiego!
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów