piątek, 04 grudzień 2020
Sprzęt do zdalnej nauki trafi  do szkół prowadzonych przez Powiat

Pandemia koronawirusa zmieniła cały świat, musieliśmy nauczyć się z nią żyć. Zdalna nauka oraz praca to już codzienność. Niestety sprzęt i oprogramowanie
w wielu przypadkach, to olbrzymi wydatek, nie tylko dla jednostek koordynujących działalność szkół, ale również nauczycieli i rodziców uczniów.

Aby wspomóc społeczność szkolną w tym trudnym czasie Powiat Grójecki podejmuje szereg działań zmierzających do pozyskania dodatkowych funduszy na zakup urządzeń niezbędnych do zdalnej nauki i pracy.
Powiat Grójecki jako organ prowadzący szkoły, złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, w związku z ogłoszeniem naboru do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęły łącznie 773 wnioski z czego wsparcie finansowe otrzymało 105 organów prowadzących dla 329 szkół.
Wśród nich znalazł się również Powiat Grójecki, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 227 500 zł.
Dotacja z programu, to 182 000 zł, a wkład własny powiatu – 45 500 zł.
Laptopy zostaną zakupione i dostarczone jeszcze w tym roku kalendarzowym. Komputery trafią w naszym powiecie do:
1.Publicznej Szkoły Podstawowej w Jurkach (SOSW Jurki)
2.Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Jurkach (SOSW Jurki)
3.Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście nad Pilicą
4.Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Nowym Mieście nad Pilicą
5.Szkoły Podstawowej Specjalnej im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
6.Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
7.Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Grójcu
8.Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce
9.Technikum w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu
10.Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu
11.Technikum w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu
12.Liceum w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu
13.Technikum w Warce w Zespole Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce
14.Branżowej Szkoły I stopnia w Warce w Zespole Szkół im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce.
15.Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Sprzęt do zdalnej nauki trafi do szkół prowadzonych przez Powiat
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów