piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Powiat Grójecki z sukcesem zrealizował dwie ważne inwestycje drogowe współfinansowane z Gminą Grójec. Na Alei Niepodległości w Grójcu, oprócz nowego asfaltu powstał chodnik, ścieżka rowerowa oraz miejsca parkingowe, co znacznie poprawiło komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Drugą inwestycją jest przebudowa prawie 1 km odcinka drogi powiatowej Załącze-Zalesie przez miejscowość Zalesie. Obydwie realizacje dowodzą, z jak dużym zaangażowaniem Powiat Grójecki dba o infrastrukturę drogową oraz chętnie współpracuje z samorządem lokalnym. Łączny koszt obu inwestycji to 2 mln zł.

Dodaj komentarz