niedziela, 14 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Powiatowe uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 18 października w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu. Ten dzień był okazją do wyrażenia ogromnej wdzięczności wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Niepedagogicznym za ich nieoceniony wkład w rozwijanie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży.

Wydarzenie rozpoczęło się od powitania zaproszonych gości przez gospodarza szkoły  Panią Dyrektor Dorotę Nowak-Michałowską, która podziękowała nauczycielom i pracownikom oświaty za ich trud, poświęcenie i oddanie w kształceniu młodego pokolenia. Następnie głos zabrali Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, którzy podkreślili ważność pracy nauczycieli. Starosta Grójecki, w swoim wystąpieniu, przypomniał znaczenie edukacji i rolę pedagogów w kształtowaniu przyszłości naszego społeczeństwa. Podkreślił też wartość inwestycji realizowanych przez powiat w podległych placówkach edukacyjnych -  termomodernizację szkoły, budowę boisk oraz remonty sal lekcyjnych. W trakcie uroczystości Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak wraz z Wicestarostą Jolantą Sitarek wręczyli Nagrody Starosty wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom, którzy osiągnęli wybitne wyniki w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Na zakończenie odbyły się różnorodne prezentacje artystyczne przygotowane przez uczniów.
Były to występy, które podkreśliły kreatywność i talent uczniów oraz ich szacunek dla nauczycieli.
Wydarzenie zostało starannie przygotowane i przebiegało w miłej i uroczystej atmosferze.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i życzymy satysfakcji z pracy oraz sukcesów i radości z osiągnięć swoich uczniów.