środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Podczas wczorajszej sesji rady miejskiej w Grójcu, władze miasta poinformowały o planach związanych z powiększeniem liczby miejsc parkingowych w pobliżu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Grójcu.  {Play}

W związku z tym, że od strony ulicy Polnej nie ma możliwości zlokalizowania dodatkowych miejsc postojowych, samorząd będzie chciał zlokalizować je wzdłuż ulicy Klonowej, co będzie skutkowało zmianą organizacji ruchu. 
Mowa o zmianie sposobu użytkowania ulicy Klonowej, z dwukierunkowej na jednokierunkową, a co za tym idzie likwidacji pasa zieleni zlokalizowanego przy ogrodzeniu terenu Grójeckiego Ośrodka Sportu. – Wtedy istnieje realna możliwość wybudowania kilkudziesięciu miejsc parkingowych – mówił Dariusz Gwiazda, burmistrz Grójca. – Jest taka koncepcja, mamy też zgodę projektanta. Pozostaje kwestia zgody mieszkańców tej ulicy. 
Kolejną, podobną koncepcją jest wykonanie ulicy jednokierunkowej od strony ul. Piotra Skargi do nowo powstałego żłobka, przy ogrodzeniu Ogródka Jordanowskiego.  {Play}