sobota, 28 listopad 2020
Gmina Tarczyn rozwija infrastrukturę sportową

Rozwój współczesnej cywilizacji nie sprzyja aktywnościom. Nasze codzienne życie wymaga od nas coraz mniej wysiłku fizycznego. Wynika to głównie z siedzącego trybu życia. Aktywność fizyczna jest biologiczną potrzebą człowieka, zapewniającą mu zachowanie zdrowia. Ruch powinien towarzyszyć człowiekowi niezależnie od płci, wieku, czy też wykonywanego zawodu.

Szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. Uprawianie sportu daje naszym najmłodszym mnóstwo korzyści. Uczy wytrwałości w dążeniu do celu, pokonywania własnych słabości i utwierdza wiarę w siebie. To także świetna lekcja zdrowej rywalizacji i współpracy w zespole. Nie licząc dobroczynnych aspektów zdrowotnych.
Gmina Tarczyn nieustannie dba o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Stąd decyzja o modernizacji boiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół w Tarczynie przy ul. Szarych Szeregów. Koszt remontu boiska wielofunkcyjnego wyniósł 467 500 zł. Na ten cel Gmina Tarczyn zdobyła dofinansowanie w wysokości 168 100 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), pozostała kwota to środki własne gminy.
Unowocześniona i wyremontowana została szkolna infrastruktura sportowa tj. boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, bieżnia trzytorowa na 60m oraz skok w dal. Teren boisk został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostępność boiska dla osób niepełnosprawnością ruchową zapewniono poprzez układ chodników oraz ukształtowanie terenu.

Zmodernizowane boisko służy codziennemu rozwojowi i upowszechnianiu sportu wśród dzieci i młodzieży. Ponadto jest miejscem sportu i rekreacji nie tylko dla uczniów szkół, służy także, jako miejsce ćwiczeń klubom sportowym.

Gmina Tarczyn sukcesywnie unowocześnia stan boisk, ponieważ aktywność fizyczna jest ważna dla ludzi na każdym etapie ich życia. Statystyki dotyczące kultury fizycznej i sportu nie są zadowalające. Istnieją ogromne zaniedbania, które w późniejszym życiu objawiają się różnymi schorzeniami. Dlatego Gmina Tarczyn kładzie bardzo duży nacisk na przygotowanie odpowiedniej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców.
UM Tarczyn

Gmina Tarczyn rozwija infrastrukturę sportową
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów