środa, 22 maj 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” gmina Tarczyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 40 000 złotych na realizacje inwestycji w sołectwach.

Dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na „Modernizację wiaty przystankowej w sołectwie KSIĘŻAK”. Na terenie sołectwa Księżak zostanie wymieniona stara i zniszczona wiata przystankowa, a także przygotowana nawierzchnia pod wiatą. Obecnie na terenie sołectwa znajduje się umieszczona na podłożu nieutwardzonym mała, blaszana, bardzo zniszczona i zanieczyszczona wiata. Droga, przy której wiata została umieszczone jest drogą powiatową o dość dużym natężeniem ruchu. Przy tej drodze brak jest chodników i miejsc postojowych oraz szerokich poboczy. Dzięki nowej wiacie przystankowej zarówno dorośli, jak i dzieci oczekujące na przyjazd autobusu, będą chronione przed wiatrem i deszczem szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
„Zadanie pn. Modernizacja wiaty przystankowej w sołectwie KSIĘŻ„ współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

Dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na „Modernizację placu zabaw dla dzieci w sołectwie Prace Małe”. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu przy Publicznej Szkole Podstawowej im. M. Kaczyńskiego na terenie sołectwa Prace Małe, zostanie zakupiona i zainstalowana nowa zabawka linowa. Plac zabaw wyposażony w zabawkę linową będzie atrakcją, gwarantującą wielogodzinną zabawę szczególnie w okresie letnim. Aby korzystanie z zabawki linowej było bezpieczne, pod zabawką oraz wokół niej zostanie stworzona specjalna strefa zbudowana z bezpiecznej nawierzchni. Zakupione urządzenie będzie posiadać wszystkie wymagane  prawem certyfikaty bezpieczeństwa.
„Zadanie pn. Modernizacja placu zabaw dla dzieci w sołectwie Prace Małe„ współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

Dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na „Remont i modernizację pomieszczenia integracyjnego w Suchodole”. W ramach przedmiotowego zadania na terenie sołectwa Suchodół przy siedzibie OSP Suchodół zostanie wyremontowane i zmodernizowane pomieszczenie, które będzie służyło mieszkańcom Suchodołu, jako sala integracyjno-aktywizacyjna. Sala zostanie wyposażona w sprzęt sportowo-rekreacyjny i elektroniczny, m.in. w stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, tarcze i lotki, rzutnik multimedialny i gry planszowe. Na dziś dzień pomieszczenie przy OSP Suchodół jest zniszczone i nieużywane. Będzie to pierwsza i jedyna atrakcja o charakterze kulturalno-rozrywkowym dla mieszkających w sołectwie dzieci i młodzieży.
„Zadanie pn. Remont i modernizacja pomieszczenia integracyjnego w Suchodole„ współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

Dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na „Budowę przejścia dla pieszych w sołectwie Wólka Jeżewska”. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na terenie sołectwa Wólka Jeżewska zostanie przy drodze gminnej wybudowane przejście dla pieszych, a także przygotowana nawierzchnia w jego bezpośredniej okolicy. Przejście dla pieszych to jedyne miejsce, gdzie zarówno dzieci,  jak i dorośli mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy. Na niebezpieczeństwo potrącenia przez samochód narażone są szczególnie dzieci dojeżdżające do szkoły. Ponadto inwestycja ta znacznie zwiększy bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców sołectwa korzystających z transportu publicznego.
„Zadanie pn. Budowa przejścia dla pieszych w sołectwie Wólka Jeżewska„ współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

W każdym z powyższych projektów wkład własny Gminy Tarczyn wyniósł 10 000 zł.