niedziela, 14 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Zazwyczaj o tej porze Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Tarczynie przygotowywało dla uczniów klas ósmych Dzień Otwarty. Wszystko po to, by każdy mógł zapoznać się z przygotowaną, ciekawą ofertą edukacyjną, zobaczyć szkołę od „podszewki” czy po prostu porozmawiać z uczniami i nauczycielami.

W tym roku zadanie to jest utrudnione, ale tarczyńskie Liceum nie poddaje się i zaprasza na wirtualny spacer po LO im. Szarych Szeregów w Tarczynie.
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021 jest zróżnicowana, oferta przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym jest bardzo bogata i przygotowana z myślą o jak najlepszym wyposażeniu ucznia w kluczowe kompetencje i umiejętności.
Profil ogólny z rozszerzoną biologią i chemią, uzupełniony o przedmioty tj. zajęcia z kosmetologii, dietetyki i fitness.
Profil geograficzno – językowy z rozszerzonym WOS- em i geografią ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego.
Profil artystyczno – humanistyczny z rozszerzonym językiem polskim i historią z elementami wokalno – teatralnymi.
Profil wojskowy (pod patronatem MON) rozszerzony o historię i język angielski, uzupełniony o zadania wojska, zwiększoną liczbę godzin w-fu, sztuki walki, survivalu i samoobrony.
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Tarczynie z ogromnym sukcesem współpracuje m.in. z Jednostką Wojskową, WKU Mokotów, Combat Alert, co pozwala uczniom klas wojskowych na realizowanie kreatywnych i niecodziennych zadań, również w weekendy.
Głównymi zaletami szkoły są przede wszystkim:
•życzliwa i twórcza atmosfera,
•przestronny budynek,
•sale lekcyjne wyposażone w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny,
•pracownie komputerowe ze stanowiskiem dla każdego ucznia,
•zaplecze sportowe (hala sportowa, siłownia, kompleks boisk),
•biblioteka z bogatym księgozbiorem i stanowiskami komputerowymi.

Tu zaopiekują się Tobą również pedagog i psycholog szkolny, a podczas przerwy będziesz mógł posilić się obiadami, jakie serwuje szkolna stołówka.
Warte podkreślenia jest jeszcze to, że zajęcia lekcyjne odbywają się od godzin porannych, nie ma popołudniowych zmian, co pozwala na wykorzystanie czasu na swoje hobby i zainteresowania.
Szkoła to przede wszystkim społeczność uczniowska, a nasza jest zaangażowana, przyjacielsko nastawiona i chętna do wspólnego działania. W szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski, radiowęzeł, chór szkolny, harcerstwo, Tarczyńska Akademia Talentów czy Szkolny Klub Wolontariatu. W Liceum im. Szarych Szeregów w Tarczynie wiele się dzieje. Między innymi stwarzamy możliwość wyjazdów zagranicznych, którymi są nie tylko atrakcyjne wycieczki do Poczdamu, Drezna czy Kolonii ale również wymiany międzynarodowe ze szkołami w Niemczech, dzięki którym uczniowie doskonalą posługiwanie się językami obcymi oraz poznają kulturę i zwyczaje krajów sąsiadujących. Już od kilku lat bierzemy udział w programie wymiany studenckiej AIESEC, a od tego roku chcemy wziąć udział w programie EuroWeek, w którym podczas 5 dniowego wyjazdu z wolontariuszami z całego świata, prowadzone są, przeważnie w języku angielskim, zajęcia w formie interaktywnych warsztatów, których celem jest doskonalenie umiejętności językowych. Rozwija inteligencję, kompetencje społeczne, kreatywność oraz uwrażliwia na wielokulturowość.
Wyjazdy do teatru stały się licealnym wieczornym, sobotnim rytuałem. Wspólnie spędzamy czas wolny, a przy okazji świetnie się przy tym bawimy.
Najlepszym rekomendacją i zachętą są opinie uczniów uczących się w Liceum Ogólnokształcącym im. Szarych Szeregów w Tarczynie.

Zapraszamy również na szkolną stronę internetową www.szptarczyn.szkolnastrona.pl/ oraz na profil facebookowy – ZSTarczyn. To właśnie tam na bieżąco relacjonujemy wszystko to, co dzieje się w szkole.

Uważam, że w mojej szkole panuje miła atmosfera. Nauczyciele są pomocni i wyrozumiali, lecz kiedy potrzeba wy