poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Innowacja to nowa jakość na rynku, która pozwala realizować dane zadania w nieznany dotąd sposób. To nowe pomysły, które podnoszą jakość życia, a ich celem końcowym nie tyle jest komercjalizacja, ile upowszechnienie danego rozwiązania. Przez najbliższe 20 lat innowacje i nowatorskie rozwiązania będą motorem napędowym polskiej gospodarki. Uczniowie z Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie nie tylko rozumieją, na czym polega innowacyjne myślenie, ale sami są innowatorami.

Jakub Kołaciński, Arkadiusz Książek, Izabela Książek, Julia Czajkowska i Bartosz Kołaciński zdobyli pierwszą nagrodę w konkursie „Młody innowator 2019/2020” za projekt „BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA WIELOPASMOWYCH DROGACH - ŚWIETLNE PASY”, przygotowany pod kierunkiem mgr Katarzyny Maszczyk.
Organizatorami konkursu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Towarzystwo Kultury Technicznej oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.
Jury pod przewodnictwem prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny oceniło prace wykonane przez uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych m.in.: pod względem pomysłowości, oryginalności rozwiązania, przydatności, wpływu na poprawę warunków bezpieczeństwa, dostępności wykorzystanych materiałów, estetyki wykonania, przygotowanej dokumentacji i projektu oraz umiejętności pracy w zespole.
Młodzi innowatorzy, laureaci pierwszej nagrody, do pracy przystąpili już w grudniu 2019 roku. Na pierwszym spotkaniu dyskutowali o różnych pomysłach na ciekawe, innowacyjne urządzenie lub rozwiązanie.
– Gminę Tarczyn, w której mieszkamy, przecina ruchliwa, krajowa droga E7. Wzdłuż niej mieszkają osoby, które muszą pieszo przekroczyć jezdnię, żeby dojść do przystanku autobusowego, sklepu czy pracy. Przejścia dla pieszych zazwyczaj są to tylko pasy namalowane na jezdni. Na takich przejściach często dochodzi do śmiertelnych potrąceń pieszych. Związane jest to z wieloma czynnikami: dużym natężeniem ruchu samochodowego, dużą prędkością, słabą widocznością pieszego zwłaszcza po zmroku. Dlatego postanowiliśmy, że zajmiemy się tematem poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – mówią laureaci.
Spotykali się regularnie, analizowali dane dotyczące przejść dla pieszych i wypadków na tych przejściach. Po przeanalizowaniu danych wiedzieli, że poprawa bezpieczeństwa w takich miejscach niewątpliwie jest potrzebna. Zaczęli zastanawiać się, co może skutecznie zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na tego typu przejściach.
– Najciekawszym rozwiązaniem okazało się zastosowanie farby elektroluminescencyjnej, święcącej pod wpływem prądu. Aby pozyskać prąd zastosowaliśmy materiały piezoelektryczne – kryształki, które umieścilibyśmy w pasie drogi, tak, aby przejeżdżające samochody wytworzyły odpowiednią ilość prądu. Prąd, gromadzony w akumulatorach umieszczonych w poboczu drogi, powodowałby zapalanie się pasów tylko w momencie nadejścia pieszego – dodają uczniowie.
Ale to nie wszystko. Młodzi Innowatorzy pomyśleli także o widoczności pieszego w momencie zbliżania się do przejścia dla pieszych. Miejsce, w którym pieszy oczekuje na przejście przez pasy, byłoby także pomalowane farbą elektroluminescencyjną. To dawałoby odpowiednio wcześniej sygnał kierowcy samochodu, o pieszym zbliżającym się do krawędzi drogi.
Zastosowane rozwiązanie zostało zaprojektowane, jako powszechne, dostępne i możliwe do zastosowania na wszystkich przejściach dla pieszych. Jest ekologiczne oraz ekonomiczne. Pozyskiwanie energii elektrycznej byłoby niezależne od dostaw prądu oraz od warunków atmosferycznych.
Dobre rozwiązanie można wykorzystać w każdej branży. Szczególnie takie, które