niedziela, 14 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

17 października na tarczyńskim Rynku uczniowie klasy pierwszej o profilu przygotowania wojskowego Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie złożyli ślubowanie.

Uroczystość poprzedziła Msza święta w kościele pw. Św. Mikołaja BM w Tarczynie. Przybyłych gości przywitał ks. kanonik Andrzej Juńczyk proboszcz parafii. Mszy świętej  przewodniczył ks. mjr Łukasz Hubacz kapelan Garnizonu Radom i Grójec, któremu towarzyszył ks. Mariusz Balcerowicz wikariusz tarczyńskiej parafii.
Ks. mjr Łukasz Hubacz zwracając się do młodzieży, zaznaczył, że do realizacji planów potrzebne są marzenia:
- Jeśli potraficie marzyc, jeśli macie sprecyzowany plan na swoje życie, to już osiągnęliście połowę sukcesu. Ludzie nieszczęśliwi zazwyczaj nie mają marzeń. Oczywiście pogoń za marzeniami ma swoją cenę. Sukces jest efektem ciężkiej pracy, cierpliwości, nauki, pokory, ale i wiary, że wszystko w życiu jest możliwe.
Kapelan Garnizonu Radom i Grójec dodał, że bardzo ważne jest, aby dobrze wykorzystać swój czas - czas nauki, życia, pracy i służby.
Po zakończonej Mszy św. uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście przeszli na tarczyński Rynek na dalszą część uroczystości. Po przyjęciu meldunków, odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego spotkanie rozpoczęła Dyrektor Szkoły Beata Zaradkiewicz, która zaznaczyła, jak ważne jest wychowanie do patriotyzmu:
- Dzisiejsze ślubowanie to szczególny i symboliczny moment dla szkoły i dla Was Drodzy Uczniowie. Wypowiadając, słowa przysięgi staniecie się w pełni odpowiedzialnymi uczniami. Odpowiedzialnymi za siebie i za dobre imię szkoły - mówiła.
Z kolei Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz, przywołując myśl świętego Jana Pawła II, zwróciła się do młodzieży, aby nie bała się miłości, która stawia człowiekowi wymagania:
- Stojąc tu dziś przed Wami, proszę Was: Nie bójcie się! Idźcie odważnie drogą, którą wybraliście. Ta droga jest bardzo cenna, ponieważ nie jest drogą na skróty. To droga stawiania pytań i uzyskiwania odpowiedzi, ale to także droga kształtowania Waszej osobowości i systemu wartości, którym będziecie się kierować przez całe życie – mówiła Barbara Galicz.
Burmistrz Tarczyna życzyła młodzieży niegasnącej pasji w podejmowanej służbie dla Ojczyzny, zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Dodała, że Polska zawsze musi mieć najpierw miejsce w ludzkich sercach.  
Płk Andrzej Kozera, Komendant Grójeckiego Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Jana Kowalewskiego zaznaczył, że wojsko polskie potrzebuje specjalistów:
- Wojsko Polskie jest wojskiem nowoczesnym, które potrzebuje umysłów ścisłych, informatyków, osób znających języki obce. Podkreślił, że nie można zapominać o języku polskim i historii, bo one są najważniejsze w życiu żołnierza.
Z kolei Mirosław Faliszewski Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie podziękował żołnierzom i powołując się na historię Inki zaznaczył, że polscy żołnierze zawsze zachowują się jak trzeba. Zwrócił się także do uczniów ZS w Tarczynie.
- Rozpoczynacie drogę w mundurze ze świadomością, że mundur żołnierza polskiego dla każdego Polaka jest świętością. Należy je nosić z godnością, ponieważ jest to zobowiązanie – mówił.
Po uroczystym ślubowaniu, zakończonym słowami „Tak mi dopomóż Bóg” ks. mjr Łukasz Hubacz kapelan Garnizonu Radom i Grójec pobłogosławił wszystkich uczestników uroczystości. Następnie Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, płk Andrzej Kozera Komendant Grójeckiego Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Jana Kowalewskiego oraz Agnieszka Chudzikowska wychowawca klasy wojskowej złożyli uczniom gratulacje i wręczyli akty ślubowania.
Całości dopełniła Wojskowa Asysta Honorowa 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego.
Tekst i zdjęcia:
Kinga Komorowska