piątek, 21 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

5 września 2020 roku odbyła się kolejna edycja akcji Narodowe Czytanie, nad którą patronat sprawuje Prezydent RP. W tym roku jako lekturę Narodowego Czytania wybrano „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Lokalna odsłona tego wydarzenia odbyła się na terenie zabytkowego parku przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. „Balladynę” czytali zaproszeni goście: samorządowcy, dyrektorzy instytucji z Warki i powiatu grójeckiego, społecznicy, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół z naszego powiatu, przedstawiciele duchowieństwa, pracownicy muzeum.
W ramach włączenia się w akcję Narodowego Czytania, w dniach 9 – 11.09. 2020 r. uczniowie klas pierwszych Technikum im. Tomasza Nocznickiego w zawodach technik ogrodnik, technik spedytor, technik ekonomista, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich i technik reklamy czytali głośno fragmenty „Balladyny”. Była to dla nich okazja do ponownego spotkania z lekturą znaną ze szkoły podstawowej i jednocześnie okazja do integracji zespołów klasowych oraz zapoznania z biblioteką szkolną – miejscem przyjaznym i otwartym na potrzeby uczniów. Mimo stresu młodzież poradziła sobie z tym zadaniem, a wiele osób ujawniło talent interpretatorski.
Szkolną akcję czytania „Balladyny” zorganizowali – jak zawsze dbający o wszechstronny rozwój intelektualny uczniów – nauczyciele języka polskiego i opiekunowie biblioteki.

Ewa Malowaniec, Paulina Kopczyńska
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi