poniedziałek, 26 luty 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Medal Komisji Edukacji Narodowej to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Otrzymują je nauczyciele legitymujący się wyróżniającą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjujący i podejmujący nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej.

W tym roku Medal otrzymała pani Maria Kocewiak – wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży ekonomicznej. Dorobek zawodowy naszej koleżanki potwierdza zasadność nominowania jej do tego wyróżnienia.
Od lat pani Maria Kocewiak efektywnie przygotowuje uczniów do olimpiad, konkursów i projektów o tematyce ekonomicznej, m.in. do Ogólnopolskiego Konkursu Fundacji imienia Roberta Schumana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i SGGW w Warszawie „Jak Zreformować Gospodarstwo Mojego Ojca?”, Akademii Przedsiębiorczości SGGW – programu edukacji ekonomicznej przeznaczonego dla uczniów szkół średnich, prowadzonego w SGGW w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ogólnopolskiego Konkursu „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”, organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy dla szkół, uczestniczących w programie „Kultura Bezpieczeństwa”. W każdym z wyżej wymienionych konkursów przygotowywani przez nią uczniowie osiagają spektakularne sukcesy na najwyższych szczeblach, z nagrodami w postaci indeksów na wyższe uczelnie włącznie.
Ponadto zajmuje się koordynowaniem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, którego beneficjentami było dotąd 31 uczniów.
Od początku swojej pracy w naszej placówce pani Maria Kocewiak pełni funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego, a od kilku lat prowadzi Szkolne Koło Wolontariatu „Lubię Pomagać”, będące organizatorem wielu zbiórek charytatywnych, z czego dwie wyróżniają się szczególnie: organizowana co roku zbiórka pieniędzy (z których finansuje się zakup prezentów) dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej PANDA w Kozienicach oraz zbiórka charytatywna dla osób objętych opieką przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Pani Maria niezmiennie od kilkunastu lat pełni funkcję lidera Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych, gdzie z wielkim zaangażowaniem i pasją dzieli się swoją wiedzą, nowościami z zakresu dydaktyki i wiedzy ekonomicznej. Za swoją wyróżniającą pracę była wielokrotnie nagradzana na szczeblu szkolnym i powiatowym.
Jak zatem widać, lista zasług pani Marii Kocewiak jest naprawdę imponująca i uhonorowanie jej Medalem KEN jest całowicie uzasadnione. Uroczystość miała miejsce 17 października 2022 roku w sali koncertowej imienia Krzysztofa Pendereckiego radomskiego Zespołu Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga. Obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa mazowieckiego, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, władze samorządowe gmin, delegaci szkół, przedszkoli i ośrodków edukacyjnych z całego regionu. Gospodarzem spotkania było Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie z panią Aurelią Michałowską na czele. Uroczystość uświetniły występy artystyczne. Goście podziwiali umiejętności wokalne chóru Szkoły Muzycznej I stopnia z Zespołu Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu, sopranistki – Katarzyny Bochyńskiej – Wojdył oraz Szymona Wydry.

Anna Dacka, Ewa Malowaniec
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi