niedziela, 29 listopad 2020
Jasieniec

W gminie Jasieniec trwa realizacja zainicjowanego przez wójt Martę Cytryńską programu „Złota rączka dla seniora”, koordynowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Dzięki tej inicjatywie na praktyczną, bezpłatną pomoc mogą liczyć głównie samotne osoby starsze.

Jasieniec

W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem w skali ogólnopolskiej, dla większego bezpieczeństwa i komfortu obsługi mieszkańców, zakupiliśmy oraz ustawiliśmy przed Urzędem Gminy Jasieniec specjalny namiot z herbem i logotypem gminy.

Jasieniec

W gminie Jasieniec realizujemy wiele inicjatyw, skutkujących licznymi, pozytywnymi zmianami. Obecnie, ze względu na wykonywane równolegle dwa duże - długo oczekiwane przez społeczność lokalną - przedsięwzięcia, teren Szkoły Podstawowej w Jasieńcu jest, czasowo, w przebudowie.
Jednak efekt powstania boiska syntetycznego do piłki nożnej oraz Klubu Dziecięcego (miniżłobka), będzie z całą pewnością niezwykle korzystny dla mieszkańców. Tym bardziej, że na obie te inwestycje udało nam się zdobyć znaczące dotacje. Na budowę boiska z Ministerstwa Sportu, natomiast na utworzenie Klubu Dziecięcego w ramach programu Maluch +. Zatem koszt obu zadań będzie dla budżetu gminy, w kontekście wkładu własnego, relatywnie niewielki.

Jasieniec

Dzięki niedawno pozyskanej dotacji oraz wsparciu ze strony gminy Jasieniec, kolejny nowoczesny sprzęt trafia do strażaków. Tym razem do Ochotniczej Straży Pożarnej w Gośniewicach.

Jasieniec

Realizujemy kolejne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i estetyki na terenie gminy. Po uzyskaniu zgody zarządcy drogi, pracownicy Urzędu Gminy Jasieniec rozpoczęli wywożenie ziemi z wykopów przy drodze powiatowej Olszany – Miedzechów.