piątek, 04 grudzień 2020
Ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy Mogielnica

23 września zostały rozdane nagrody w postaci węży tłocznych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mogielnica, za udział w ćwiczeniach udoskonalających.

W tym roku w naszej gminie ze względu na panującą epidemię manewry były przeprowadzone w każdej jednostce indywidualnie. Założenia do ćwiczeń były zaczerpnięte z regulaminu zawodów sportowo–pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych. Konkurencja pierwsza, ćwiczenie bojowe, polegająca na rozwinięciu linii gaśniczej tj. z jednego węża W75 od samochodu do rozdzielacza i od rozdzielacza po dwa odcinki W52 do prądownicy, poprzez podanie prądów wody  przewrócenie pachołków. Jednostki całość ćwiczenia nagrywały na nośnik multimedialny i dostarczyły do Zarządu Gminnego ZOSP RP, gdzie był oceniany przez powołaną komisję. Celem ćwiczeń było przypomnienie i doskonalenie umiejętności podczas realnych działań ratowniczo–gaśniczych.
Przekazanie węży dla uczestników ćwiczeń w imieniu burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy Sławomira Chmielewskiego dokonał komendant gminny ZOSP RP w Mogielnicy Jan Bilski.

Jan Bilski

Ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy Mogielnica
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów