niedziela, 29 listopad 2020
Goszczyn

Miesiąc październik był dla gminy Goszczyn miesiącem inwestycji. W tym czasie wykonano przebudowę kilku ważnych odcinków dróg.

Goszczyn

Koniec roku to okres wytężonych prac inwestycyjnych w każdym samorządzie. Pogoda pozwala na realizację wielu inwestycji z zakresu oświetlenia dróg i placów na terenie gminy. W ostatnim czasie w ramach zapytania ofertowego Gmina Goszczyn dokonała modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Goszczyn

Wychodząc naprzeciw potrzebom utworzenia miejsca opieki dla najmłodszych mieszkańców gminy Goszczyn w październiku tego roku gmina Goszczyn złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego na utworzenie Klubu Dziecięcego w Bądkowie w ramach programu „Maluch+” na rok 2021.

 

Goszczyn

Jeszcze w tym roku z własnych środków planujemy dokończyć termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu polegającą na ociepleniu dwóch ścian zewnętrznych i wymianie kilku okien.

Goszczyn

Druhowie ochotnicy z nowym sprzętem od marszałka województwa mazowieckiego.